Informace

Výročí Ladislava Rosíka


Ladislav Rosík by letos oslavil 90 let, narodil se v roce 1929 u Zlína, avšak většinu svého života strávil v Kralupech nad Vltavou, kam ho přivedla profese chemika – pracoval ve zdejším podniku Kaučuk jako vědecký pracovník. Jeho první zájem o fotografii vycházel právě ze zmíněné profese, zajímala ho spíše chemická stránka fotografického procesu. Poměrně záhy však v sobě objevil tvůrčí ambice a také potřebu sdílet je s dalšími fotografy. V tomto směru patří k obnovitelům novodobých tradic organizací fotografů amatérů.

V roce 1960 založil v Kralupech nad Vltavou fotografický klub, v němž aktivně pracoval. Klub za své víc než čtyřicetileté činnosti uspořádal pod jeho vedením několik set fotografických výstav, jak dokládá Rosíkem vlastnoručně vedená pětidílná kronika. Byl aktivistou i dalších fotografických seskupení a odborných sdružení. Fotografie nebyla pro Ladislava Rosíka pouze koníčkem, ale posláním a službou lidem, jimž zprostředkovává „hodnoty vizuální kultury a jejího významu pro hodnotné lidské vztahy, pro naplnění myšlenek pokroku nejen v technice, ale především v kultuře, kde je tento úkol mnohem těžší a hůř rozpoznatelný“, jak se uvádí v odůvodnění udělené ministerské ceny, která mu byla udělena v roce 2005 .

Na více informací se můžete podívat na stránkách Jiřího Chadima.

Rosik0.jpg
Předávání ministerské ceny

Je členem Svazu českých fotografů, kde se aktivně podílel účastí v porotách fotografických soutěží, včetně několika ročníků národní soutěže amatérské fotografie. Nelze zapomínat také na jeho činnost v mezinárodní fotografické organizaci FIAP. Ta se projevovala například v rámci spolupráce s bavorskými partnery v osmdesátých letech, kdy se v Burghausenu účastnil společného projektu německých, českých, maďarských a francouzských fotografů. V letech 1976 – 1981 se Ladislav Rosík připojil ke skupině Svět jazzu. Byl iniciátorem i organizátorem soutěže Jazz ve fotografii probíhající v Kralupech nad Vltavou s celostátní a později i zahraniční účastí.

Jazz byl i jedním z projektů jeho vlastní tvorby čerpající náměty z prostředí jazzových festivalů a koncertů, kde v náročných světelných podmínkách zaznamenával nejen atmosféru hudebních představení, ale tehdejší doby vůbec. Usiloval o postižení hudebního zážitku, souvislostí zvukového a obrazového záznamu, jak napovídá i název jedné z jeho fotografií s tímto tématem – Vizualizace hudby. Vedle zajímavých portrétů hudebních osobností – Ella Fitzgeraldová, Dizzy Gilespie, B.B. King či Jiří Stivín a další, zaujme v jeho pojetí originalita stylizovaných snímků. Stejně jako u snímků hudebních i v dalších cyklech věnovaných estetice industriálních výrobků pracoval Rosík metodicky, se snahou o komplexnost. Jak Anatomie parní lokomotivy tak stále se rozvíjející cyklus věnovaný motivům litinových poklopů kanálů, se vyznačují neobvykle výtvarným chápáním a zvládnutím všedních témat.

Rosik1.jpg
Foto Ladislav Rosík
Rosik2.jpg
Foto Ladislav Rosík
Rosik3.jpg
Foto Ladislav Rosík

O hodnotě jeho fotografií svědčí zastoupení ve Sbírce svazu českých fotografů, ve sbírce Moravské galerie v Brně i třicet čtyři autorských fotografických výstav doma i v zahraničí. Rosík byl jednoznačně tvůrcem pro radost, vlastní i diváckou. Jeho radost z tvůrčího zážitku umocněná výtvarnými a uměleckými kvalitami je typická pro jeho generaci a nakažlivá pro mladé fotografy.

VĚRA MATĚJŮ