Soutěž na téma KOMUNIKACE

Posted Posted in Akce SČF, Soutěže, Soutěže SČF, Výstavy, Výstavy SČF

Svaz českých fotografů, z.s. vyhlašuje fotografickou soutěž na téma KOMUNIKACE.

Ilustrační foto

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena u příležitosti padesátého výročí obnovení SČF a jejím smyslem je dát co nejširšímu okruhu fotografů možnost ukázat svoji tvorbu a porovnat své snímky s ostatními. K tomu slouží i následná výstava oceněných fotografií.

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE (Kompletní pravidla a přihláška ke stažení.)

 1. Soutěž má dvě kola:
  A. V prvním kole je nutné zaslat barevné nebo černobílé fotografie v náhledové kvalitě ( rozlišení 72 DPI a maximální velikost do 1 MB), a to elektronicky na email komunikace@scf.cz, do 10. července 2019. Každý může autor poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií, nebo 2 seriály po 5 snímcích. Fotografie nemají být starší než 2 roky. Fotografie (v elektronické podobě) nutno označit: jmeno_prijmeni_nazev.jpeg (vše bez diakritiky). Snímky v prvním kole posoudí odborná porota. Autorům vybraných fotografií sdělí do 10.8.2019 informaci o postupu do druhého kola a vyzve je k zhotovení a zaslání zvětšenin fotografií.

  B. Do druhého kola soutěže budou do 10. září 2019 přijímány pouze fotografie, které postoupily z prvního kola – zvětšeníny formátu minimálně 30×40 cm a odvozeniny při zachování delší strany. Každá fotografie musí být na zadní straně v pravém dolním rohu označena jménem a příjmením autora a názvem a pořadovým číslem snímku či seriálu.
 2. Soutěžní zásilka pro první i druhé druhé kolo musí obsahovat vyplněnou přihlášku (stačí v textovém editoru nebo scan ručně vyplněné níže uvedené přihlášky). Rovněž musí obsahovat vstupní poplatek za účast na výstavě (druhé kolo) ve výši 200 Kč (vložit do obálky). Zásilky bez přihlášky a poplatku nebudou do soutěže přijaty.
  Řádní členové SČF jsou od poplatku osvobozeni.

 3. Fotografie vybrané do druhého kola je třeba zaslat nebo osobně doručit na adresu:
  Svaz českých fotografů – Milan Sedláček
  Fügnerovo nám. 5
  P.O.Box 12
  120 21 Praha 2

  Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při přepravě. Pečlivé   zabalení je záležitostí každého autora.
 4. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 1 – 2 včetně nebudou do soutěže přijaty.
 5. Porota vybere z fotografií přijatých do druhého kola soutěže 1., 2., a 3. cenu a čestná uznání, mimo oceněných vybere ještě další fotografie na výstavu v Ambitu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze. Všichni ocenění a vybraní autoři o tom budou  informováni.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie přihlášené do soutěže pro propagaci akce nebo k zařazení do svazové sbírky, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.
(Pokračování textu…)

Pár fotek ze Svitav

Posted Posted in Akce SČF, Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2019, Nezařazené, Soutěže, Soutěže SČF, Vernisáže, Vernisáže SČF, Výstavy, Výstavy SČF

Aby nebylo líto těm, kteří se nedostali do Svitav ve správný čas, přikládám pár fotek, zejména za slavnostního vyhlášení.

Na šňůrách.

Co z toho plyne pro Svaz českých fotografů? Je nutné uspořádat workshop na téma: Jak a kam se správně postavit na pódiu při předávání cen, aby všichni fotografové nemuseli fotit záda výherců. 🙂

Byli jsme ve Svitavách.

Posted Posted in Akce SČF, Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2019, Soutěže, Soutěže SČF, Výstavy, Výstavy SČF
Ottendorfův dům, Svitavy

Opět po roce jsme se v pátek  a sobotu 11. května sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 39. národní soutěže amatérské fotografie a komentované prohlídky výstavy ve Svitavách. Ocenění proběhlo v Ottendorferově domě a komentovaná prohlídka výstavy pak v Městském muzeu a Galerii. Další výstavy byly k vidění v kulturním středisku Fabrika, kde je vystavena kolekce slovenského AMFA 2018, výstava na šňůrách,  Pocta osobnosti – Václav Jírů,  soubor fotografií 100 let očima fotografů, a Tajemná Praha Richarda Horáka. Další výstavy jsou i v kině Vesmír, kde vystavuje Lumír Sochorec výstavu s názvem Perly uloupené na cestách, V kavárně Kafe Dušambo a v Kavárně v parku jedna z vítězek 5. národní soutěže Alena Vykulilová oceněný soubor „Zelí“ a fotografie z Paříže. V Andělské kavárně jsou k vidění snímky Fotokroužku ZŠ Malecí z Nového Města nad Metují.

V pátek dopoledne se uskutečnil seminář mladých účastníků soutěže na které se spolu s členy poroty zamýšleli jak zvýšit kvalitu svých fotografií. Zároveň se zájemci o klasickou fotografii zapojili do práce v temné komoře. Odpoledne se uskutečnilo hodnocení přivezených portfolií účastníků a večerní program naplnilo představení několika fotografických škol, prezentace knihy o západočeském fotografovi a samozřejmě i výměna zkušeností přítomných účastníků

Vítězové a ocenění
(Pokračování textu…)

39. ročník Národní soutěže amatérské fotografie

Posted Posted in Akce SČF, Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2019, Soutěže, Soutěže SČF, Výstavy, Výstavy SČF

Blíží se květen a to znamená, že se blíží i vyvrcholení Národní soutěže. Soutěže, která díky své oblibě a kvalitě existuje bez přerušení již od roku 1970. Soutěže, které se letos zúčastnilo v šesti kategoriích více než 240 amatérských fotografů a 5 kolektivů, kteří poslali přes 1000 soutěžních fotografií.

Porota neměla snadné rozhodování.

Porota pod vedením PhDr. Věry Matějů se sešla 4. dubna ve Svitavách a ocenila 32 autorů a jeden kolektiv. Konstatovala zvyšující se úroveň zaslaných fotografií a doporučila na výstavu 220 fotografií.

Samotná výstava se koná v Městském muzeu Svitavy od 27. 4. 2019 a potrvá do 18. května 2019.

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn setkáním účastníků v předvečer vyhlášení výsledků v pátek 10. 5. Od 10 hodin se uskuteční seminář s mladými účastníky, ukázky práce ve fotokomoře a dojde i na hodnocení přivezených portfolií.

Eva Stanovská – Sněží
(Pokračování textu…)

Program setkání fotografů Svitavy 2019

Posted Posted in Akce SČF, Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2019, Soutěže, Soutěže SČF, Výstavy, Výstavy SČF

Pátek 10. 5. 2019 kulturní centru Fabrika Wolkerova Alej 92/18

10.00  hod.           Seminář nad zaslanými fotografiemi A 001, A 01, A 02 – učebna 3. podlaží Aula
11. 00 hod.           workshop základy práce v temné komoře – sraz v přízemí Fabriky
13. 00 hod.           hodnocení portfolií – přízemí Fabrika
13.00 hod.           komentovaná prohlídka výstavy 100 let očima fotografů – Fabrika
13 – 20 hod.        věšení přivezených fotografií na šňůry přízemí sál Fabriky

18.00 hod                   přivítání účastníků setkání ve Fabrice                                    V. Skalický
18.30 hod                   prezentace Photogenia Brno                                                     Jan Sucharda
19.00 hod.                  prezentace Škola kreativní fotografie Praha                       M. Němeček
19.30 hod.                  prezentace vystavujících fotoklubů
20.00 hod                   prezentace fotograf Václav Došlý                                            I. Kornatovský
20.30 hod                   prezentace Liberecké školy fotografie                                  Š. Pikous
21.00 hod                   prezentace Hradecká fotografická konzervatoř                              
21.15 hod                   ukázky fotografií z práce škol
21.45 hod                   prezentace činnosti SČF                                                               PhDr. Matějů
                                        výzva k aktivaci činnosti SČF v regionech                             V. Skalický
22.00 hod                   volná zábava

Sobota 11. 5. 2019

10. 30 hod.                   vyhodnocení soutěže –  Ottendorferův dům
                                                 Úvodní slovo
                                                 Kulturní program – ZUŠ Svitavy
                                          Vyhodnocení soutěže a předání cen
12. 00 hod.                   otevření výstavy a komentovaná prohlídka se členy poroty – Městské muzeum a galerie
13.00 hod                      prohlídka doprovodných výstav
                                             Fabrika  –     
                                                    Sál výstava „Na šňůrách
                                                    Foyer „100 let očima fotografů“
                                                    2. podlaží „Pocta osobnosti – Václav Jírů“
                                                    3. podlaží AMFO 2018 – výběr fotografií slovenských autorů
                                                    4. podlaží Richard Horák „Tajemná Praha“
                                               Areál kina Vesmír Lubomír Sochorec „Perly uloupené na cestách“
                                               Kafé Dušambo a Kavárna v parku – Alena Vykulilová „Od zelí po Paříž“
                                               Andělská kavárna –  Fotokroužek ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují

Pravidla soutěže Mistr Svazu českých fotografů

Posted Posted in Akce SČF, Soutěže, Soutěže SČF

Předsednictvo Svazu českých fotografů (SČF) stejně jako v minulých letech vyhlašuje

SOUTĚŽ O MISTRA SČF

Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové SČF, kteří jsou nejméně dva roky členy svazu a mají zaplaceny členské příspěvky za poslední dva roky.
Autor může do této soutěže přihlásit nejméně 10 a nejvíce 20 fotografií formátu min. 20×30 cm, případně odvozeniny tohoto formátu se zachováním delší strany. Stejnými snímky je možné soutěž obeslat jen v jednom ročníku.
Tematické zaměření soutěžních fotografií není určeno. Předpokládá se, že autor vybere a zašle ucelenou kolekci svých prací, která výstižně charakterizuje jeho současnou tvorbu.

Uzávěrka soutěže je 15. 9. každého roku.

(Pokračování textu…)

Předkolo 39. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie uzavřeno

Posted Posted in Akce SČF, Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2019, Soutěže, Soutěže SČF

První část Národní soutěže amatérské fotografie 2019 je uzavřena. K 26. lednu se do soutěže zapojilo 124 mladých fotografů, kteří poslali 586 snímků. Dá se tedy říci, že zájem o soutěž byl větší než v předcházejícím roce kdy se účastnilo 107 fotografů  a soutěžilo 474 fotografií.  Otázkou je, zda i úroveň fotografií byla stejná, nebo lepší. Při prvním hodnocení se zdá, že i kvalita snímků je na vyšší úrovni. Podíváme-li se na jednotlivé  kategorie pak je jasné, že nejvíce fotografií je v kategorii A001 a A01 volné téma. K zamyšlení nutí kategorie A 02, protože o ni je velmi malý zájem. Zatím jak se zdá, mají porotci o čem přemýšlet. Ti, kterých fotografie postoupily, již o tom dostali zprávu.

Náhledy postupujících fotografií ke stažení.

Tak tedy nezapomeňte, že do 4. března je třeba zaslat vytištěné fotografie označené podle podmínek v Propozicích  spolu s přihláškou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

(Pokračování textu…)