Akce SČFSoutěžeSoutěže SČFVýstavyVýstavy SČF

Soutěž na téma KOMUNIKACE

Svaz českých fotografů, z.s. vyhlašuje fotografickou soutěž na téma KOMUNIKACE.

Ilustrační foto

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena u příležitosti padesátého výročí obnovení SČF a jejím smyslem je dát co nejširšímu okruhu fotografů možnost ukázat svoji tvorbu a porovnat své snímky s ostatními. K tomu slouží i následná výstava oceněných fotografií.

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE (Kompletní pravidla a přihláška ke stažení.)

 1. Soutěž má dvě kola:
  A. V prvním kole je nutné zaslat barevné nebo černobílé fotografie v náhledové kvalitě ( rozlišení 72 DPI a maximální velikost do 1 MB), a to elektronicky na email komunikace@scf.cz, do 10. července 2019. Každý může autor poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií, nebo 2 seriály po 5 snímcích. Fotografie nemají být starší než 2 roky. Fotografie (v elektronické podobě) nutno označit: jmeno_prijmeni_nazev.jpeg (vše bez diakritiky). Snímky v prvním kole posoudí odborná porota. Autorům vybraných fotografií sdělí do 10.8.2019 informaci o postupu do druhého kola a vyzve je k zhotovení a zaslání zvětšenin fotografií.

  B. Do druhého kola soutěže budou do 10. září 2019 přijímány pouze fotografie, které postoupily z prvního kola – zvětšeníny formátu minimálně 30×40 cm a odvozeniny při zachování delší strany. Každá fotografie musí být na zadní straně v pravém dolním rohu označena jménem a příjmením autora a názvem a pořadovým číslem snímku či seriálu.
 2. Soutěžní zásilka pro první i druhé druhé kolo musí obsahovat vyplněnou přihlášku (stačí v textovém editoru nebo scan ručně vyplněné níže uvedené přihlášky). Rovněž musí obsahovat vstupní poplatek za účast na výstavě (druhé kolo) ve výši 200 Kč (vložit do obálky). Zásilky bez přihlášky a poplatku nebudou do soutěže přijaty.
  Řádní členové SČF jsou od poplatku osvobozeni.

 3. Fotografie vybrané do druhého kola je třeba zaslat nebo osobně doručit na adresu:
  Svaz českých fotografů – Milan Sedláček
  Fügnerovo nám. 5
  P.O.Box 12
  120 21 Praha 2

  Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při přepravě. Pečlivé   zabalení je záležitostí každého autora.
 4. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 1 – 2 včetně nebudou do soutěže přijaty.
 5. Porota vybere z fotografií přijatých do druhého kola soutěže 1., 2., a 3. cenu a čestná uznání, mimo oceněných vybere ještě další fotografie na výstavu v Ambitu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze. Všichni ocenění a vybraní autoři o tom budou  informováni.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie přihlášené do soutěže pro propagaci akce nebo k zařazení do svazové sbírky, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
Udělena bude 1., 2., a 3. cena.
Porota má právo některou cenu neudělit, případně rozdělit a proporcionálně upravit ostatní ceny. Porota může udělit maximálně 3 čestná uznání.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Vyhlášení soutěže: květen 2019
Uzávěrka prvního kola soutěže ( fotografie v digitální podobě): 10. 7. 2019
Vyhodnocení prvního kola a oznámení postupujícím: do 10. 8. 2019
Uzávěrka příjmu fotografií ( v papírové podobě) do druhého kola: 10.9. 2019
Jednání poroty: do 10. 10. 2019
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže: 23.10.2019
Výstava: 24.10. – 22.11.2019

Kontaktní adresy:
Svaz českých fotografů,z.s.
Fügnerovo nám. 5,
P.O.Box 12,
120 21 Praha 2

tel. 736 704 228, 721 843 942
e-mail:komunikace@scf.cz
scf@scf.cz
www.scf.cz

Za vyhlašovatele:
PhDr. Věra Matějů
předsedkyně Svazu českých fotografů