Akce SČFNárodní soutěž a výstava amatérské fotografie 2019SoutěžeSoutěže SČFVýstavyVýstavy SČF

Program setkání fotografů Svitavy 2019

Pátek 10. 5. 2019 kulturní centru Fabrika Wolkerova Alej 92/18

10.00  hod.           Seminář nad zaslanými fotografiemi A 001, A 01, A 02 – učebna 3. podlaží Aula
11. 00 hod.           workshop základy práce v temné komoře – sraz v přízemí Fabriky
13. 00 hod.           hodnocení portfolií – přízemí Fabrika
13.00 hod.           komentovaná prohlídka výstavy 100 let očima fotografů – Fabrika
13 – 20 hod.        věšení přivezených fotografií na šňůry přízemí sál Fabriky

18.00 hod                   přivítání účastníků setkání ve Fabrice                                    V. Skalický
18.30 hod                   prezentace Photogenia Brno                                                     Jan Sucharda
19.00 hod.                  prezentace Škola kreativní fotografie Praha                       M. Němeček
19.30 hod.                  prezentace vystavujících fotoklubů
20.00 hod                   prezentace fotograf Václav Došlý                                            I. Kornatovský
20.30 hod                   prezentace Liberecké školy fotografie                                  Š. Pikous
21.00 hod                   prezentace Hradecká fotografická konzervatoř                              
21.15 hod                   ukázky fotografií z práce škol
21.45 hod                   prezentace činnosti SČF                                                               PhDr. Matějů
                                        výzva k aktivaci činnosti SČF v regionech                             V. Skalický
22.00 hod                   volná zábava

Sobota 11. 5. 2019

10. 30 hod.                   vyhodnocení soutěže –  Ottendorferův dům
                                                 Úvodní slovo
                                                 Kulturní program – ZUŠ Svitavy
                                          Vyhodnocení soutěže a předání cen
12. 00 hod.                   otevření výstavy a komentovaná prohlídka se členy poroty – Městské muzeum a galerie
13.00 hod                      prohlídka doprovodných výstav
                                             Fabrika  –     
                                                    Sál výstava „Na šňůrách
                                                    Foyer „100 let očima fotografů“
                                                    2. podlaží „Pocta osobnosti – Václav Jírů“
                                                    3. podlaží AMFO 2018 – výběr fotografií slovenských autorů
                                                    4. podlaží Richard Horák „Tajemná Praha“
                                               Areál kina Vesmír Lubomír Sochorec „Perly uloupené na cestách“
                                               Kafé Dušambo a Kavárna v parku – Alena Vykulilová „Od zelí po Paříž“
                                               Andělská kavárna –  Fotokroužek ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují