PRAHA FOTOGRAFICKÁ - upozornění! Tisk
Všechny případné další potencionální účastníky  PRAHY FOTOGRAFICKÉ upozorňujeme, že uzávěrka soutěže byla posunuta na 15.4.2010.