Upozornění členům SČF... Tisk
Prosíme veškeré členstvo SČF, aby nezapomnělo přispět čl.příspěvkem pro letošní rok. Po neblahých zkušenostech z minulých let se předsednictvo dohodlo, že hotové legitimace pro letošní rok bude poštou zasílat až po objevení se platby na bankovním účtu případně po osobní platbě např. v galerii Svazu. Blíže viz článek "Nový rok 2010" níže. Veškerá agenda a legitimace včetně poštovného nejsou zdarma a není ji možno hradit z vlastních prostředků. Předem děkujeme za pochopení situace.