IDentita - SČF na 12. ročníku blatenského FOTOFESTIVALU Tisk

Svaz českých fotografů se poprvé zúčastní blatenského festivalu. K letošnímu tématu Identita přispěje výstavou Jak se žilo... ze své sbírky fotografií.  Výstava obrací pozornost k 60.,70., a 80. letům minulého století, z nichž pochází velká většina sbírkových položek, tedy k plodné době dokumentu v české fotografii. Prokazuje, jak politická deformace totalitního režimu souvisela s deformací stylu života, rozdvojením identity jednotlivce mezi žitím doma a navenek, dualitou vyřčeného a nevyřčeného. Důležité pro reflexi poetiky této doby je pochopit řeč jinotajů, specifický humor a někdy i bezděčný ironický přístup k jevům a dění před fotoaparátem. Pohled na situace, které část současníků zažila, ale ti mladší je stejně jako celý životní styl generace svých rodičů a prarodičů znají již jen z vyprávění, nabízí ve výběru široká škála fotografů (viz níže). Výstava se koná od 1.9. do 17.9.2017 v  KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Blatné. Festival s dalším bohatým programem (viz níže) se koná 16. - 17. září 2017. Na této významné fotografické události by žádný zájemce o fotografii neměl chybět.  

 

 

IDentita  -  12. ročník blatenského FOTOFESTIVALU

Otevřeno | SO 9:00 - 18:00 | NE 9:00 – 17:00 |

Pokud není uvedeno jinak, jsou výstavy otevřené jen o festivalovém víkendu
Informační centrum pro Fotofestival: J. P. Koubka 6, Blatná
Blatenský fotofestival si i letos drží stejný formát. To znamená konfrontaci přístupů zavedených autorů s aktuální tvorbou nejen mladších kolegů profesionálů, ale také studentů výtvarných škol i amatérů. Kromě hlavních umělců, kteří vystavují ucelenější a rozsáhlejší soubory, dostávají tedy možnost, v rámci Otevřené scény, představit práce menšího rozsahu i další fotografové.
VÝSTAVY
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY I.patro / 16. 9. - 12. 11. Lenka Bláhová – Uvnitř sebe potkávám sebe, Bílé (ne)souvislosti, Sleeping: NIGHTS shoots Milena Dopitová – Daleko nebo blízko Jakub Jurdič – Jarmil Jolana Havelková – Dočasná setkání, Pravidelná dávka emocí Marek Matuštík – Nevyřčené hry Miroslav Němeček – Tichý čas madon Alena Vykulilová a František Dostál – Cesta pro dva Kobky muzea "Skupinaneskupina“ – Projekt IDentita: Bedřich Benek, Katarina Grichová, Jiřina Hankeová, Michael Kratochvíl, Václav Němec, Šimon Pikous, Lenka Pužmanová, Martin Wágner, Zuzana Zbořilová

ZÁMEK BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY
Starý palác, II. patro
Pavel Mára – 2 dny / 2 cykly (Mechanické corpusy, Negativní hlavy ’10)
Starý palác, přízemí
Akademie současné fotografie (Matela Studio) – Ad hominem: Adéla Benešová, Aurelia Pontes, Eva Nečasová, Karel Fabich, Ivo Hausner, Vlasta Jaroš, Jan Žbánek, Věra Kadlecová, Kateřina Skočdopolová, Kateřina Vojtová, Lenka Mimochodková, Kateřina Anna Lucká, Jitka Mertlová, Michael Komm, Michal Cetkovský, Miodrag Čížek, Otto Kouwen, Radek Pokorný, Václav Skřivánek, Magda Andresová, Irena Bucharová
U BÍLÉHO LVA / OTEVŘENÁ SCÉNA / I. patro
Jiří Bain – Zase...,Jana Bauerová – Big Brother, Jindřich Beneš – O sobě, Kamila Berndorffová – Lidé z Fatehpur Sikri, Marco Ceccaroni – Qabur, Jan Dytrych – Chybí, Eva Faltusová – Emoce, Jana Hunterová – Kdo jsem? Jenom cosplaying?, Martin Jílek – Bezejmenní, Simona Kala – Praha má, téměř líbezná, Barbora Knobová – 3+ , Michaela Koleková – WO(MEN), Pavel Křeček – Vidět, vědět, snít, Jan Kurz – Meddy (Souznění jednoho člověka s trampingem), Milan Maxa – Na stole, Eva Novotná – hp, Alžběta Schnürerová – Keď som doma, Vladimír Skalický – JÁ, Dagmar Skořepová – Identita, Zdeněk Vajner – LES 1036/2

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE / HLAVNÍ VÝSTAVY / 2. 9. – 17. 9. Fotografie ze sbírky Svazu českých fotografů – Jak se žilo... Autoři fotografiíi: Jan Anděl, Andrej Barla, Světla Černíková, František Dostál, Antonín Hinšt, K.O.Hrubý, Miroslav Hucek,Vlastimil Ipser,Vilém Kropp, Dana Kyndrová, Boris Procházka, Vladimír Skoupil, Lubomír Štěpán, Stanislav Tereba, Jaroslav Trojan,Jindřich Václavíček, Jaroslav Valenta, Milan Valo, Jiří Všetečka, Alena Vykulilová, Robert Wittmann, Miroslav Zajíc, Antonín Zvánovec
NÁBŘEŽÍ, NA PŘÍKOPECH
Jan Palach ´69 / 19. 8. – 24.9.
J. P. KOUBKA 6 / OTEVŘENÁ SCÉNA
Lukáš Mach – Paralelní svět
KAPLANKA / OTEVŘENÁ SCÉNA
David Váňa –_tokyo_play

INFORMAČNÍ CENTRUM / OTEVŘENÁ SCÉNA / 1. 9. – 31.10. Tom Raymont – Bethnal Green

PROGRAM FOTOFESTIVALU
Sobota 16. září
10:00 J. P. Koubka 6 - Zahájení – setkání s Lukášem Machem
10:30 Městské muzeum Blatná – setkání s Alenou Vykulilovou a Františkem Dostálem, Markem Matuštíkem, Miroslavem Němečkem, Milenou Dopitovou, Lenkou Bláhovou, Jakubem Jurdičem a Jolanou Havelkovou
11:30 Městské muzeum Blatná, kobky – "Skupinaneskupina", setkání s Bedřichem Benkem, Katarinou Grichovou, Jiřinou Hankeovou, Michaelem Kratochvílem, Václavem Němcem, Šimonem Pikousem, Lenkou Pužmanovou, Martinem Wágnerem, Zuzanou Zbořilovou
11:50 Kaplanka – setkání s Davidem Váňou
14:00 Zámek, Starý palác, II. patro – setkání s Pavlem Márou 14:30 Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Jiřího Hankeho: Autoportrét ve fotografii 15:55 Zámek, Starý palác, II. patro – animovaný film Vlaďky Macurové: Kde rostou motýli?
16:00 Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Evy Šimotové: Identita ve smyslu "být sám sebou"
18:00 Sokolovna, kinosál – Ozvěny fotojatek, I.část
19:00 Sokolovna, předsálí – koncert Aude Martin
19:30 Sokolovna, kinosál – Ozvěny fotojatek, II.část
Neděle 17. září
10:00 Informační centrum – setkání s Tomem Raymontem
10:15 U Bílého lva – setkání s Jiřím Bainem, Janou Bauerovou, Jindřichem Benešem, Kamilou Berndorffovou, Marco Ceccaronim, Janem Dytrychem, Evou Faltusovou, Janou Hunterovou, Martinem Jílkem, Simonou Kala, Barborou Knobovou, Michaelou Kolekovou, Pavlem Křečkem, Janem Kurzem, Milanem Maxou, Evou Novotnou, Alžbětou Schnürerovou, Vladimírem Skalickým, Dagmar Skořepovou a Zdeňkem Vajnerem
11:45 Kostel Nanebevzetí Panny Marie + kaple sv. Michala – setkání s Věrou Matějů o fotografiích ze sbírky Svazu českých fotografů
13:30 Zámek, Starý palác, přízemí – setkání s Pavlem Matelou a absolventy kurzu Akademie současné fotografie (Matela Studio)
14:15 Zámek, nádvoří – společné foto 14:30 Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Mileny Dopitové: Daleko nebo blízko 15:55 Zámek, Starý palác, II. patro – animovaný film Aliony Baranové: Home 16:00 Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Tomáše Pospěcha: Šumperák
18:30 Sokolovna, kinosál – dokumentární film Koudelka fotografuje svatou zemi

Blatenský fotofestival moderuje Honza Flaška a hudbou doprovází Aude Martin.
Na nádvoří zámku se můžete vyfotit u našeho domácího fotografického ateliéru.
Více informací o autorech a výstavách najdete v katalogu Blatenský fotofestival 2017, který můžete zakoupit na adrese J. P. Koubka 6, v Městském muzeu Blatná a v zámku Blatná.
Vstupné na všechny výstavy je dobrovolné.