Pražský pes v Dejvicích Tisk
Zveme vás na výstavu Pražský pes do dejvické kavárny Aperitivo, Praha 6, Na hutích 11. Jde o  výběr z výstavního fondu soutěže Praha fotografická, která již více než dvacet let shromažďuje snímky Prahy, jejích proměn a obyvatel. K životu v hlavním městě nesporně patří i jeho čtyřnozí obyvatelé, které si člověk ochočuje, udržující kontakt městských lidí s přírodou, jejich dobrou pohodu a náladu a koneckonců i fyzickou kondici. Psy najdete na vystavených fotografiích v nejrůznějších souvislostech. Výstavu lze navštívit po celé léto denně 9 -20 hod. Pořádá ji Svaz českých fotografů ve spolupráci s Velpet, s r.o.  http://wellpet.cz/kavarna
Většina snímků soutěžila v  kategorii soutěže Příroda a živí tvorové ve městě. Název Pražský pes pochází od Františka Dostála, který tak nazval svoji v roce 2001 oceněnou sérii. Nicméně v průběhu let se právě pražský pes stal pojmem. Každým rokem se nějaká fotografie na toto téma zařazuje mezi vystavené i vítězné snímky. Psi na fotografiích prožívají proměny města, zapojují se do jeho událostí, korespondují s rozumným i bláznivým chováním lidí. Sdílí s nimi veřejné i soukromé prostory, tvoří kolorit zahrad, parků a sadů.

František Dostál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Bican

I když obrázky zvířat jsou většinou chápány jako humorné a sám výběr zvířecích snímků je určitým výstavním odlehčením, konkrétní fotografie nám pomáhají si uvědomit, že soužití člověka se zvířaty ve městě je také vážná věc. Vypovídají totiž o kvalitě života, o lidských postojích a povahách, paradoxně i o komunikaci mezi lidmi. 

Někdy jsou však jen obyčejně hezké jako součást živé přírody ve velkoměstě, jako pohodová chvilka v  uspěchaném stresujícím shonu. A to je hlavním smyslem výstavy – potěšit a rozmanitostí autorských přístupů k tématu i tvůrčími možnostmi fotografie zachytit jeden z důležitých aspektů našeho života, jímž soužití se zvířaty nesporně je. 

Vystavují: Jana Bannan, Tomáš Bican, František Dostál, Lukáš Janičina, Miroslav Ketman, Michal Knapp, Tomáš Knot, Ota Richter, Dušan Šajkovič, Ivan Šatra, Pavel Šimůnek, Zdeněk Tichý, Jiří Tondl, Kateřina Trkovská, Jaroslav Trnovský, František Vrbecký.

VĚRA MATĚJŮ