Výstava Rok 1989 ve sbírce SČF v Národním archivu Tisk

Výstava Výstava Rok 1989 ve sbírce SČF v aule Národního archivu ČR, Archívní 4, Praha 4 - Chodovec nabízí od 8.6.2017 do konce července 2017 v rámci cyklu Mezníky historie na sedmi panelech průřez událostmi roku 1989 v ulicích Prahy na fotografiích známých i méně známých autorů ze svazové sbírky (Anonym, Radomír Blažek, Světla Černíková, Jiří Dušek, Bohumil Eichler, Libor Hajský, Vlastimil Ipser, Tomáš Javůrek, Ivo Kasal, Jaroslav Kocourek, Ivan Koreček, Jan Kouba, Miloš Krejčí, Vladimír Lammer, M.Machač, Petr Matička, Jiří Měchura, J.Muchová, Michal Pick, Jiří Ron, Karel Sláma, Lubo Stacho, Viktor Stoilov, Petr Suchomel, Kateřina Štěpánová, Pavel Šust, Jiří Všetečka).

Fotografické svědectví připomíná atmosféru revolučního města, jednotlivé akce a protiakce, improvizované vzkazy a plakáty, ale především náladu a pocity lidí. Tváře na fotografiích vyjadřují výjimečnost situace, naplnění dlouhodobých očekávání, uvolnění a sounáležitost. Hodnoty, které po letech bývají zapomínány. Fotografové zachytili neznámé i známé osobnosti, ale především pro paměť budoucích generací  vzrušení a nadšení okamžiku, náhle pocítěnou a zažitou volnost a svobodu, které dobré si připomínat.

 

Sbírka fotografií SČF představuje významný zdroj informací pro mapování a studium dějin české fotografie. Jako jediná v České republice zahrnuje i kreativní fotografy z řad amatérské fotografické veřejnosti (často fotografující spisovatele, výtvarníky či filmaře), stejně jako mnohé neprávem opomíjené osobnosti a díla.

 

Od roku 2006, kdy oslavila 25 let od svého vzniku, je pravidelně představována veřejnosti. Podle promyšleného dramaturgického plánu bylo již realizováno 42 výstav. Prezentují se především díla z oboru klasické, většinou černobílé fotografie, která se stala východiskem pro další směřování fotografů a fotografických směrů. V rámci jednotlivých výstav jsou diváci seznamováni i s významnými amatérskými fotografy, neboť v české fotografii lze těžko položit jednoznačné dělítko mezi profesionály a amatéry. To ovšem neznamená, že vystavené fotografie a dramaturgie výstav nemají profesionální kvalitu.

 

Invenční přístup ke sbírkovému fondu ukazuje jeho různorodost a kvalitu po stránce žánrové (akt, portrét, zátiší, krajina) i tematické (Mezníky historie, Jak se žilo, Humor ve fotografii, Sport). Akcentována je fotografie reportážní, včetně sportovní, a především dokument, jehož rozkvět zejména v 80. letech 20. století, která tvoří početnou součást sbírkového fondu, je stále nedoceněn. Zvláštní pozornost je v rámci cyklu Praha dříve a nyní věnována historickým fotografiím dokumentujícím proměny hlavního města.

 

Uspořádání jednotlivých výběrových výstav umožňuje postupnou tematickoui žánrovou digitalizaci sbírkových exponátů, jednoznačně jsou okamžitě digitalizovány a v elektronické podobě archivovány všechny sbírkové přírůstky. V digitální podobě v náhledech i plném rozlišení je dostupná více než třetina sbírky a počet elektronických záznamů fotografií se každoročně zvyšuje. Zároveň je uživatelsky zdokonalována a doplňována elektronická databáze sbírky, což umožňuje větší badatelský komfort při práci s ní a při přibližování jejího historického obsahu i významu veřejnosti.

 

Výstavy mohou samozřejmě představit jen zlomek z tisíce fotografů, jejichž díla tvoří sbírkový fond. Mnohá jména jsou proslulá, jiná méně známá, polozapomenutá, a některá dokonce téměř neidentifikovatelná. Díla části autorů ve sbírce již patří minulosti, ale tvorba převážné většiny zastoupených fotografů se dosud rozvíjí tak jako sbírka sama. Ta je neustále obohacována o fotografie současných autorů.

 

Unikátní soubor více než 12 000 fotografií významných českých a slovenských autorů od počátku 20. století po současnost patřící SČF je uložen v Národním archivu ČR, kde se o něj stará oddělení foto, fono a kinodokumentů a služeb veřejnosti.

 

Prezentaci všech akcí SČF, seznámení se sbírkou fotografií SČF a náhledy většiny digitalizovaných fotografií, přinášejí svazové webové stránky www.scf.cz

 

Kurátorka výstavy: Věra Matějů

Design: Pavel Dufek