Uzávěrka desáté členské výstavy SČF Tisk

Nezapomeňte na uzávěrku desáté členské výstavy s tématem Proměny krajiny. Výstava bude zahájena 110. listopadu 2018 v 17 hod. v Ambitu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze. Každý člen může zaslat maximálně 5 fotografií ve výstavním formátu 30x40 cm a větší, každý přihlášený řádný člen (to předpokládá zaplacené příspěvky za rok 2018 a 2017 ), má nárok na vystavení minimálně jedné fotografie. Poslat fotografie lze do 15. září 2018.