Křivky a linie Tisk

Kdo?

Kde?

Kdy?

Zdeněk Pilař - Jiří Šťastný 

Kavárna KUS Střelnice, Turnov

8.3. - 25.4.2017

Výstava bude zahájena 8.3.2017 v 16.00 hod v kavárně a restauraci KUS v KC Střelnice


 Zdeněk Pilař
Narodil jsem se v první polovině minulého století a první moje fotografické krůčky datují se zhruba do čtrnáctého roku mého věku. Zdaleka ale nešlo ještě o nějakou cílevědomou tvorbu.
Prvním impulzem k vážnějšímu zájmu o fotografii jako tvůrčí činnost byl asi úspěch ve fotografické soutěži v době výkonu základní vojenské služby v šedesátých letech.
Od tohoto momentu byla však cesta k opravdové tvůrčí fotografické činnosti ještě hodně dlouhá.
Teprve se vstupem do fotoklubu SAFÍR v roce 1980 jsem měl konečně možnost své fotografie srovnávat s jinými, vyslechnout si názor na ně a učit se ze zkušeností ostatních. A také si najít svoji „parketu“, kterou se nakonec stala především krajinářská fotografie i když se samozřejmě nevyhýbám ani jiným tématům. Inspiraci jsem našel především v tvorbě takových autorů jako Jiří Havel, Sigfried Weiss či jiří Bartoš. Velikým přínosem pro mé zkvalitňování fotografické činnosti v rámci fotoklubu pak bylo společné fotografování s kamarády „ve zbrani“ Láďou Randákem či Břeťou Jansou.
S fotoklubem jsem měl také možnost své fotografie prezentovat ve fotografických soutěžích a na společných výstavách doma i v zahraničí, dostavily se i úspěchy v podobě oceněných fotografií ve fotosoutěžích.
Patnáctiletý, téměř úplný útlum mé činnosti ve fotoklubu pak znamenala devadesátá léta. S fotografií jsem sice kontakt neztratil, spíše naopak, záliba se mi stala povoláním v oblasti komerčního zpracování fotografií. Ale na vlastní tvorbu bylo času velmi málo a mnohdy ani nebyla chuť.
Do činnosti fotoklubu jsem se zase plně zapojil až s odchodem do důchodu a začal znovu trošičku tvořit.
Patřím ke generaci v jejímž životě došlo až k neuvěřitelným změnám snad ve všech oblastech, tedy i ve fotografii.
Od klasické černobílé fotografie přes barevnou, zpracovávanou klasickou mokrou cestou až po současnou digitální techniku. Že tohle všechno jsem měl možnost si vlastnoručně odzkoušet, zažít prohry i úspěchy, prožít překrásné kamarádství se spoustou stejně „postižených“ lidí považuji dnes ve své dosavadní fotografické činnosti za nejkrásnější a nejcennější životní výhru.            

 

Ing. Jiří Šťastný  (27. 7. 1983 Turnov)
Vystudoval SPŠ v Jičíně, následně Technickou Univerzitu v Liberci a nyní pracuje v oboru IT. Všechen svůj volný čas věnuje poznávání a ochraně přírody. Již od dětství objevuje její tajemství, nejprve s dalekohledem, později s fotoaparátem. V současnosti je předsedou základní organizace ČSOP Bukovina, ve které spolu s ostatními členy usiluje o zachování přírodního bohatství rodného kraje. Třetím rokem je členem fotoklubu Safír Turnov.
Ve fotografii se snaží zachytit neopakovatelné okamžiky a děje v přírodě především v oblasti Českého ráje. Podniká však i delší výpravy, zejména za jeřáby popelavými, na jejich jarní a podzimní shromaždiště.