Neděle, 15 Září 2019
Střešovice workshop
1 Karel Jiří Čapek 202
2 Milan Dudek 211
3 Věra Široká 265
4 Milan Paukert 699
5 Pavla Vrbová 667
6 Ing.Vlasta Ratislavová 926
7 Fratišek Dostál 559
8 Alena Vykulilová 584
9 Jiří Černý 890
10 Jidřich Broukal 1046
11 Zdeněk Ráž 797
12 Jiří Durdík 1033
13 Jan Hanuš sen. 1314
14 Milan Sedláček 1244