Úterý, 04 Srpen 2020
Jak se přihlásit do SČF ... PDF Tisk Email

Svaz českých fotografů (SČF) je dobrovolné občanské sdružení fotografů a příznivců  fotografie, které navázalo na  dlouholetou tradici Svazu Československých fotografů. Jako občanské sdružení byl SČF zaregistrován Ministerstvem vnitra 2.7.1990.

Činnost svazu se řídí Stanovami SČF.

Cílem SČF je sdružovat fotografy a příznivce fotografie za účelem zvyšování jejich odborné a výtvarné úrovně, pořádat fotografické soutěže a výstavy, dále rozšiřovat svazovou sbírku fotografií, podporovat rozvíjení styků mezi fotografy doma i v zahraničí, organizovat sdružování fotografů do fotoklubů, poskytovat jim potřebné informace z oboru, oceňovat jejich činnost a spolupracovat s obdobnými občanskými sdruženími a institucemi při rozvoji fotografie.

Členem se stanete,  pokud vyplníte přihlášku ke členství ve SČF, poskytnete fotografii na členskou legitimaci a  zaplatíte členský příspěvek na kalendářní rok.Tento činí  t.č.  300.-Kč. (studenti a důchodci 200.-Kč)  Po rozhodnutí představenstva obdržíte (nejspíše poštou) průkazku platnou na kalendářní rok.

Pokud se stanete členy SČF, můžete vystavovat spolu s ostatními na členských výstavách, publikovat v ročence SČF, zúčastnit se soutěží, workshopů a besed, které pro Vás pořádáme, účastnit se aktivně dění v naší galerii SČF. Můžete na svou legitimaci získat slevu v Centru Foto Škoda, na některých výstavách a dalších akcí a podobně.