Středa, 15 Červenec 2020
Osobnost Václava Jírů připomíná výstava v Českých Budějovicích PDF Tisk
Do 23. listopadu 2018 je v Galerii Nahoře, Metropol , v Českých Budějovicích otevřena výstava fotografií Václava Jírů, který se nesmazatelně zapsal do dějin československé fotografie 20. století a zároveň i do dějin Svazu českých fotografů a jeho fotografické sbírky, jíž byl zakladatelem. Výstavu proto připravila Galerie Nahoře ve spolupráci se Svazem českých fotografů.
Osudem Václava Jírů byl fotoaparát. V  šestnácti letech se stal členem fotografického klubu v pražské Nekázance. Od roku 1926 publikoval v tisku, knihách a často i vystavoval. Fotografoval krajinu, sport, akty, divadlo, reportáž i reklamu. Častým tématem jeho tvorby byla Praha. Nejvíc ho však zajímal člověk. Byl jedním z prvních, kteří se již mezi světovými válkami zabývali sociálním dokumentem. Ve 30. letech minulého století se zabýval fenoménem chudoby v české společnosti, čímž se výrazně lišil od experimentálně pojaté tvorby české meziválečné fotografické avantgardy. V roce 1940 ho gestapo zatklo pro odbojovou činnost. Byl odsouzen na doživotí a vězněn do konce války. Po válce se stal členem Svazu čsl. novinářů a v roce 1948 členem Svazu čsl. výtvarných umělců. V roce 1957 Jírů založil a vedl fotografickou revui "Fotografie" a usiloval o to, aby fotografie byla chápána jako umění. Po roce 1968 musel místo šéfredaktora opustit, ale až do konce života působil ve Svazu českých fotografů,  v porotách fotografických soutěží a sám organizoval fotografické výstavy.