Pátek, 28 Únor 2020
Za Evou Davidovou PDF Tisk Email
Koncem září  zemřela  v Českém Krumlově ve věku 85 let dlouholetá členka Svazu českých fotografů Eva Davidová.
Narodila se v Praze, kde vyrostla i vystudovala a do roku 1976 působila v Sociologickém ústavu Akademie věd i jinde.Byla etnografkou, socioložkou a historičkou umění - s vlastní specializací na etnické procesy a národnostní, zejména romskou problematiku. Za svou činnost v tomto ohledu byla několikrát vyznamenána. Jako fotografka se věnovala  především sociální fotografii. Na svých fotografiích nejčastěji zachycovala to, co jí bylo jako etnografce nejbližší. Její fotografie bylo možno vidět na mnoha samostatných i kolektivních výstavách. Byla členkou několika českých i mezinárodních odborných organizací, kupř. Gypsy Lore Society jako členka řídícího výboru (the Board of Directors). Dlouhou dobu pracovala odborně v Muzeu romské kultury v Brně, které v roce 1991 pomohla založit. Její fotografie jsou součástí Sbírky SČF uložené v Národním archivu. Je obdivuhodné, jak velké a kvalitní fotografické dílo za svůj život stvořila, i jak se do poslední chvíle  o fotografické dění zajímala.