Pátek, 28 Únor 2020
100 let očima fotografů ze Sbírky SČF PDF Tisk Email

NIPOS, Národní archiv ČR a Svaz českých fotografů si vás dovolují pozvat na zahájení putovní výstavy 100 let očima fotografů ze Sbírky Svazu českých fotografů, které se koná dne 8.8.2018 v 17 hodin ve vestibulu Národního archivu ČR, Archívní 4, Praha 4. Výstava v NA ČR potrvá do 10.10.2018, po té bude představena na dalších místech v Praze i mimo ni. Na výstavě je zastoupeno 120 fotografů.

Století, které uplynulo od založení Československa v roce 1918, nabízí nepřeberné množství dokumentů i vzpomínek a stejně nekonečnou řadu fotografií. Fotografie vybrané ze sbírkového fondu spojují autenticitu zobrazené skutečnosti s individuálním přístupem autora, jeho hodnocením, prožitkem, emocí, neboť i on byl aktérem historické události, jejíž obraz zprostředkovává, současníkem osob, jejichž podobu uchovává.
Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího okamžiku – mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé světové války, únorový převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb filosofa Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, poetiku každodennosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr si neklade nárok na úplnost představených dějů a osobností, ani se nesnaží je interpretovat jinak než obrazem. Skládá živý příběh pro pochopení minulosti jako základu porozumění současné době. Akcentuje schopnost nadsázky, humoru a ironie, jež jsou podstatným prvkem naší národní identity, pomáhajícím překlenout těžké chvíle. Vyžaduje i umění dešifrovat jinotaje a dvojí významový plán obrazu, které se až v surrealistické podobě odrážejí především v době "normalizační".

Podoba výstavy odráží skutečnost, že Sbírka SČF - unikátní soubor více než 12 tisíc fotografií českých a slovenských autorů od počátku 20. století po současnost, který je uložen v oddělení  foto-, fono- a kinodokumentů a služeb veřejnosti Národního archivu ČR - jako jediná v České republice zahrnuje i kreativní fotografy z řad amatérské fotografické obce, fotografující spisovatele, výtvarníky, filmaře i politiky. Volba fotografií navazuje na výstavy Jak se žilo za socíku, Mezníky historie - 1945, Rok 1989, Naši prezidenti  či Praha dříve a nyní. Pořádání výstav a každoročních soutěží spolu s dary fotografů zajišťuje pravidelné přírůstky sbírky.

U příležitosti významného výročí  vzniku Československa spojily své síly Národní  informační a poradenské středisko pro kulturu a Svaz českých fotografů, státní příspěvková organizace ministerstva kultury ČR  a spolek  s téměř stoletou tradicí. Na základě jejich spolupráce se podařilo seznámit veřejnost s minulými událostmi prostřednictvím fotografií ze sbírky, která poskytuje zdroj poznání jak české a slovenské historie, tak i vývoje fotografie a tvoří nedílnou součást českého kulturního dědictví.

VĚRA MATĚJŮ

 kurátorka výstavy