Neděle, 23 Únor 2020
Bienále horské fotografie 2018 PDF Tisk Email

Organizátor: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Podmínky účasti:

1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby, které fotografují.

2. Každý autor může přihlásit max. 10 prací. Cykly sestávající z několika fotografií se budou považovat za jeden snímek pouze v případě zřetelného označení.

3. Technika prací je libovolná.

4. Formát by neměl být menší než 24 x 30 cm (s výjimkou pro kontaktní kopie – zde je min. 6 x 9 cm). Fotografie by neměly být zarámované – pouze v případě kontaktních kopií se připouští možnost tenké pasparty v rozměru ne menším než je 24 x 30 cm.

5. Formát prací nesmí přesáhnout 100 x 70 cm.

6. Snímky nesmí být podlepeny PVC deskou, resp. deskami foamboard.

7. K fotografiím je třeba připojit CD s fotografiemi v rozlišení 300 dpi.

8. Každá fotografie musí být na rubové straně čitelně označena, a to pořadovým číslem podle přihlášky, názvem práce, jménem, příjmením a přesnou adresou bydliště autora.

9. Cykly fotografií musí být navíc opatřeny schématem uspořádání snímků.

10. Fotografie do soutěže je třeba zaslat na adresu:

Ing. Ctibor Košťál, Na Svobodě 120, 541 01 Trutnov, CZ

 

Komisař výstavy: Tomasz Mielech
Tel: +48 75 64 78 884 (885)

mob. +48 693 380 141

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www.bfg.org.pl

Kontakt v češtině: Helena Jankowska
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mob: +48605328216

 

Práva a povinnosti organizátora:

1. Se zaslanými pracemi bude zacházeno s nejvyšší péčí, organizátor však nepřejímá zodpovědnost za jejich eventuální ztrátu, resp. poškození, během přepravy prostřednictvím pošty.

2. Organizátor si vyhrazuje nárok na bezplatnou reprodukci prací v katalogu a v tisku.

3. Organizátor si vyhrazuje nárok na prezentování výstavy v dalších galeriích.

4. Organizátor má nárok vyloučit ze soutěže práce, které nesplní pravidla tohoto soutěžního řádu.

5. Oceněné fotografie se stanou majetkem organizátora.

Práva účastníků soutěže:

1. Každý autor, který přihlásí svou práci, bude informován o rozhodnutí poroty.

2. Každý autor, jehož práce budou zařazeny do výstavy, obdrží katalog výstavy.

3. Účastníci výstavy obdrží informaci o přesném termínu a místě konání výstavy.

Ceny:*

Grand Prix 5000 PLN

I. cena  2500 PLN

II. cena  1500 PLN

III. cena 1000 PLN

*Porota má právo ceny rozdělit jinak. Od uvedené částky budou odvedeny daně (v případě českých účastníků to bude 20%).

 Termíny:

Příjem fotografií – do 30. 6. 2018

Zasedání poroty – červenec 2018

Informace o výsledcích – do 15. 8. 2018

Předání cen – 21. 9. 2018

Vracení prací – III. čtvrtletí 2019

Zasláním prací do soutěže zúčastněný souhlasí s tímto řádem.