Pátek, 28 Únor 2020
Výstava Praha dříve a nyní – Dnešní Letná a Bubny PDF Tisk Email

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Praha dříve a nyní - Dnešní Letná a Bubny spojenou s uvedením stejnojmenné publikace - ve středu 14.6. 2017 v 17,30 v Galerii na úřadě MČ Praha 7. Výstava v rámci širšího projektu dokumentuje dnešní podobu dvou území Prahy 7 – Letné a Buben. Rozmanitý a vypovídající obraz přítomnosti skládají fotografie účastníků workshopu pořádaného Svazem českých fotografů. S přihlédnutím k historickým a kulturním souvislostem představují fotografie nejen vizuální  architektonickou podobu těchto dvou částí Prahy, ale i jejich animaci, dávají nahlédnout  do každodenního života jejich obyvatel. Zároveň s výstavou je představována stejnojmenná publikace. Výstava i publikace  jsou (po Karlíně, Žižkově, Smíchově, Podolí a Braníku, Josefově, Vršovicích a Vinohradech) součástí velkolepě koncipované kroniky hlavního města.

 

Fotografické svědectví o tom, jak dnes působí tradiční části hlavního města, se tak rozšířilo o další kapitolu jeho originálně koncipované kroniky. Smyslem není přesná dokumentace jednotlivých uměleckých děl, staveb či reportáž z akcí. Nejde o propagační pohled příslušných institucí ani o komerční pragensii. Výběr z více než dvou set snímků, které byly během workshopu pořízeny, akcentuje individuální prožitek, originalitu pohledu a osobní přístup, ale na druhé straně i informovanost fotografů o historických i kulturních souvislostech.

Není lehké složit jednotný obraz tohoto území s bohatou historií a těžko uchopitelným geniem loci:

Bubny vypadající jako  periferie ve středu města se smutnou vzpomínkou na seřadiště a nádraží odjezdu židovských transportů za druhé světové války, bránu nenávratna, jak bylo pojmenováno sochařské dílo tvořící základ široce koncipovaného Památníku ticha, který má tyto události připomenout a přiblížit současnému člověku.

Letná, volné prostranství a sady vyhrazené především volnočasovým aktivitám, ležící v blízkosti Pražského Hradu, od středu města oddělené příkrým nekultivovanou zelení porostlým svahem, dějiště všesokolských sletů, komunistických májových přehlídek a událostí dějinného zvratu v listopadu 1989 i prvních svobodných akcí po sametové revoluci. Lokalita provokující nejrůznější plány, nápady a náměty ke svému využití, a přece až na výjimky vzdorující jejich realizaci. Prostor, kam byly umístěny stavby, které prosluly jinde (Hanavský pavilon, nejstarší kolotoč v Evropě, Bruselský pavilon). Důležitá dopravní tepna. Místo, odkud je překrásný výhled na celou Prahu, ale samo je zdola skoro skryto. Čas odměřující metronom na místě zbouraného pomníku kultu osobnosti.

Účastníci workshopu: Jindřich Broukal, Bohumir Bubílek, Karel Jiří Čapek, Jiří Černý, František Dostál, Milan Dudek, Jiří Durdík, Vít Fikejz, Jiří Hanák, Tomáš Klika, Richard Kliment, Jaroslav Klouda, František Kocmich, Michael Komm, Andrea Morkusová, Milan Paukert, Eliška Rafajová, Vlasta Ratislavová, Zdeněk Ráž, Pavel Rejda, Věra Široká, Zdeněk Tichý, Pavla Vrbová, Alena Vykulilová a Josef Zedník zvolenou oblast prochodili, prozkoumali a především zažili a zhodnotili individuálně i ve skupině s kunsthistorickým výkladem, který jim poskytl  dr. Vladimír Czumalo. Každý z 25 fotografů začlenil získané poznatky do specifiky svého způsobu fotografování. Podařilo se jim obrazově postihnout souvislost historických aspektů a současného života, výjimečnost i každodennost.

Výsledek představuje vybrané území, tak jak se jeví v dnešních souvislostech. Fotografie vypovídají o rozhodujícím okamžiku současnosti, jsou svědectvím o situaci dnešního dne. V tom je jejich hodnota pro budoucnost.

Stejně jako u předchozích workshopů není fotografování  uzavřeno. Pro plánované zopakování workshopu, s nímž se počítá, jistě život nabídne proměny nejen reality samé, ale také subjektivního přístupu fotografů, jejich zhodnocení skutečnosti i poznávací a estetické hodnoty záběrů.

Další snímky, informace o průběhu workshopů (včetně nejnovějšího na téma Dnešní Střešovice), výstav a elektronickou podobu publikací z nich lze nalézt na těchto stránkách - Galerie Letná- Bubny, Katalogy workshop

 VĚRA MATĚJŮ