Pátek, 28 Únor 2020
Byli jsme ve Svitavách.... PDF Tisk

Opět po roce jsme se v sobotu 13. a v neděli 14. května sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 37. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení výstavy ve Svitavách. Ocenění proběhlo v Ottendorferově domě a zahájení výstavy pak v Městském muzeu a Galerii. Další výstavy byly k vidění v kulturním středisku Fabrika, kde je vystavena kolekce slovenského AMFA 2016, soubor fotografií aktů ze Sbírky SČF, současná tvorba fotoklubu SAFÍR, retrospektiva jednoho z vítězů 4. národní soutěže prof. Vladimíra Birguse a v neposlední řadě výstava „na šňůrách“ z přivezených fotografií účastníků. Další výstavy jsou i v kině Vesna, kde vystavuje Asociace české videokultury o.s. snímky zhotovené osobami s mentálním postižením a také vítěz jedné kategorie z loňského ročníku pan Tomáš Hladík. Ve dvou kavárnách ve městě jsou snímky fotoklubu z Karlových Var a svitavského fotoklubu.

V sobotu dopoledne se nás sešlo okolo dvou set, abychom byli přítomni předání ocenění vítězům soutěže. Předseda poroty předal ceny těm, které porota ocenila. Šlo o tyto fotografky a fotografy:

 

Kategorie A 01

1. cena                        Lucie Šnipsová                       Marek I

2. cena                        Jakub Kloboučník                  Brýle

3. cena                        Kateřina Jouklová                  Spěch

Čestné uznání             Kateřina Zaňková                  O přestávce

Kategorie A 02

1. cena                        Dominik Bek                          Splynutí I

Čestné uznání             Linda Zouharová                   Alenka v říši divů

Kategorie A1

1. cena                        Ján Zahornacký                      Čekání

2. cena                        Jiřina Marášková                    Zážitek, Pozor

3. cena                        Tomáš Klika               Brouci aneb autoservis ve starém stylu I, II, V

Čestné uznání                         Eva Bartovičová                    Světlo II, IV, V (Žena, Příšera, Žrout)

Eva Stanovská                       Moře je radost II, III

Kategorie A2

1. cena                        Jana Vážná     Pocta O. Zoubkovi III, Svět vnuků III, Odkud jdou a kam

2. cena                        Jiří Cvrkal                               Občas si všimněte, po čem šlapete

3. cena                        Milan Lhoták                         Tak se žilo III, IV

Čestné uznání                         Pavel Šedivý                          Okno

Čestné uznání             Jana Vážná                             Legrácky III, V (Štětec, Know how)

Kategorie B

1. cena                        Fotoklub Svitavy                   Dvojice

1. cena                        Fotoklub ALFA Pardubice    Souvislosti

Čestné uznání                         SŠ Brno – FM 3                     Splynutí

 

Cena SČF - vzpomínka na prof. L.Barana   Monika Simek Fulková          Twister

Cena Foma s r.o. Hradec Králové               Stanislav Odvářka      Králova zahrada I-IV

 

Cena IMPULS Hradec Králové                  František Novotný                 Noční grafika

Cena časopisu FOTO Ján Zahornacký                      Čekání

Cena ZONER  PRESS Daniel Kusák                              Moderna za oknem, Holubí dům

Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové    Petr Soukeník Soumrak nad městem, ... a kam dál?

Cena starosty města Mgr. D. Šimka            Jiří Vít                                    Jarní proměny 1, 2

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra               Bohuše Hácová                      Stopy I

 

Předsedkyně Svazu českých fotografů na závěr předala čestný titul Autor SČF panu Ivo Kornatovskému, Jiřímu Kočímu  a Ivanu Mikšíkovi..

 

Pak zbývalo udělat společnou fotografii oceněných a všichni přešli přes ulici do Městského muzea a galerie Svitavy, kde byla zahájena výstava.

V letošním roce jsou vystavené vítězné a porotou na výstavu vybrané fotografie těchto autorů:

Anděl Jan       ASČF

Báča Milan

Bartovičová Eva

Bartůšek Václav

Bažant Zdeněk

Bek Dominik

Beneš Jindřich

Bernhard Jan

Bičiště Jiří

Blajda Jaroslav

Blajdová Eliška

Bocko Ján

Bubílek Bohumír

Cimburková Ema

Cvrkal Jiří

Čížková Doubravka

Čížková Jana

Domanský Stanislav   MPSA, EFIAP

Duchatschová Adéla

Durdík            Jiří

Dvořák Milan

Fukal Rudolf

Göttlichová Kateřina

Gut Tom

Hácová Bohuše

Hladík Tomáš

Horák Marek

Hornová Tereza

Hrubá Adéla

Chovanec Michal

Chvátalová Sabina

Janeček Josef

Jouklová Kateřina

Klika Tomáš

Kloboučník Jakub

Knapik            Zdeněk

Knapiková Jana

Kočí Jiří

Kolář Michal

Korbelová Marie

Kornatovský Ivo

Kovářová Lucie

Kratěnová Julie

Kubík Jaroslav

Kufa Kičeřok Jan

Kurková Taťána

Kusák  Daniel

Kyllarová Nikola

Lahovský Václav

Látal František

Lhoták Milan

Linguerri Julia

Máčalová Michaela

Maděra Stanislav

Malotín  František

Marášková Jiřina

Mareš Jaroslav

Marešová Helena

Mikšík Ivan

Mikulíková Veronika

Nosková Kristýna

Novotný František

Odvářka Stanislav

Pakosta Jan

Pavlík Jakub

Petráš  Jaroslav

Petříček Otakar

Pilát Miroslav

Polák Michal

Posltová Hana

Příborský Jiří

Richter Jindřich

Romanová Kateřiná

Romanovský Adam

Roštlapilová Tereza

Růžičková Jenifer

Ryška Milan

Sedláček Václav

Simek Fulková Monika

Smejkal Jiří

Soukeník Petr

Spáčilová Eva

Stanovská Eva

Stejskalová Anna

Syslova Leona

Šaňáková Lucie

Šedivý Pavel

Široká Věra

Šitinová Tereza

Šnipsová Lucie

Tomková Nikola

Vážná  Jana

Víšková Sára

Vít Jiří

Voborná Aneta

Vodehnal Jindřich

Volevecký Miroslav

Voráček Lukáš

Vosáhlová Marie

Vykulilová Alena

Zahornacký Ján

Zaňková Kateřina

Zouharová Linda

Zuchová Marcela
Fotokluby:

FK Svitavy,

FK ALFA Pardubice,

FK Střední škola Brno FM3,

FK OMEGA Hradec Králové,

Klub přátel fotografie Karlovy Vary

 

Od 14 hodin začal další program. Část fotografů odjela na workshop do blízkého okolí, další prohlíželi doprovodné výstavy a  kdo přivezl portfolio, slyšel názor porotců. Uskutečnila se také beseda s přítomnými mentálně postiženými fotografy, které se účastnil doc. Ptáček i MgA. Petr Vilgus. Protože letošní ročník se uskutečnil společně s Foto festivalem Rudolfa Zukala, přijela v 17 hodin skupina mladých fotografů z Moravské Třebové, kteří si prohlédli výstavy, doc. Ptáček jim v krátké besedě řekl o přístupu amatéra k fotografii.

Od 19 hodin se uskutečnil seminář, v jehož průběhu lektorka Ing. Jana Hnilicová seznámila přítomné s prací s mentálně postiženými, čtyři lektoři představili fotografické servry a po třiadvacáté hodině zbylo i trochu času na neorganizovanou zábavu.

V neděli ráno se ti, kteří ve Svitavách přespali, přesunuli do blízké Moravské Třebové, kde se zúčastnili zahájení výstavy a předání ocenění soutěže mladých fotografů, prohlédli si doprovodné výstavy ve městě i výstavu fotografií Terezy z Davle. Kdo měl zájem, poslechl si besedu s Terezou a navštívil další besedy.

Letošní ročník Národní soutěže určitě patřil k těm nejúspěšnějším. Vliv na to má určitě dobrá účast nejen na zahájení, ale i na večerním semináři, velmi dobře připravená výstava pracovnicemi muzea, široký výběr doprovodných výstav pracovnicemi SKS Svitavy, vhodně vybraný program, i spolupráce s Fotofestivalem Moravská Třebová. O zdárný průběh se mimo výše jmenované lektory a členy poroty zasloužili i zahraniční lektoři PhDr. Zuzana Školudová z NOC Bratislava a polský lektor Boguslav Michnik. Přizvání fotografů s mentálním postižením určitě obohatilo všechny přítomné a bylo povzbuzením pro ně samotné. Přínosem byla i dobrá informovanost o akci: přímý přenos v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Pardubice včetně tiskové zprávy, přenos z akce městské televize i rozhovory pro český rozhlas při zahájení.

Všichni přítomní si odvezli katalog s CD, na kterém jsou všechny vystavené fotografie.

Je tedy na čase začít přemýšlet co dobrého z letošního ročníku zachovat a o co další obohatit 38. ročník Národní soutěže.

 

15. 5. 2017.

Milan Sedláček

odborný pracovník NIPOS-ARTAMA