Akce SČFInformace

Autor Svazu českých fotografů – ASČF

Pravidla pro udělení titulu

Titul Autor Svazu českých fotografů se uděluje autorům, jejichž autorská tvorba dlouhodobě prokazuje vysokou uměleckou a estetickou úroveň i kvalitní technické provedení, a zároveň se prosazují jak na národních, tak mezinárodních výstavách.

Podmínkou kandidatury je:

a) Nejméně pět let úspěšné fotografické činnosti a tři léta členství ve Svazu českých fotografů (SČF). Zaplacené členské příspěvky.
b) Dvojí zařazení do první desítky autorů v soutěži o Mistra SČF nebo získání titulu Mistr SČF.
c) Účast na nejméně 10 výstavách regionálního, celonárodního, zahraničního charakteru. (Účastí na výstavě se rozumí vystavení jedné nebo více fotografií).
d) Získání minimálně pěti ocenění v celostátních soutěžích, případně účast na šesti Národních výstavách a na nich zisk tří ocenění.

O udělení titulu ASČF žádá písemně sám autor.

Předsednictvo žádost autora prověří. Pro splnění podmínek si nechá předložit doklady (katalogy, diplomy, fotografie, osvědčení apod.), nestačí odkaz na webové stránky autora. Směrodatné jsou práce, které byly přijaty na výstavy, případně oceněny. Je třeba dbát na to, aby účast na výstavách představovala minimálně 20 různých fotografií. Žádosti s menším množstvím fotografií nebudou projednávány. Mezi kandidáty se nečiní rozdíly, ať jde o amatéry, nebo profesionály. Titul má trvalou platnost a jeho nositel může používat iniciály ASČF za svým jménem. Ke zrušení titulu a jeho odnětí může dojít jedině v případě vážného porušení Stanov SČF.

Projednáváním návrhů se bude předsednictvo zabývat dvakrát ročně – v dubnu a v říjnu.

Přijetím titulu ASČF přebírá jeho nositel zároveň tyto závazky:

a) Odevzdat 10 svých nejlepších fotografií (formát min.30×40) do archivu sbírkové komise, která rozhodne o jejich případném zařazení do Sbírky SČF.
b) Účastnit se významných celostátních i mezinárodních výstav, na něž dostane pozvání.
c) Obesílat výstavy a soutěže jen vysoce hodnotnými snímky, které by odpovídaly jeho titulu.
d) Odmítnout účast na výstavách a soutěžích, které svým zaměřením a úrovní neodpovídají poslání SČF.

Autor, který získá titul ASČF obdrží diplom o udělení titulu a odznak. Ocenění předá autorovi předseda SČF při slavnostní příležitosti. Předsednictvo vede evidenci o udělení titulů. Vyznamenání uděluje Svaz českých fotografů svým členům.

Výjimečně je možno udělit titul ASČF osobnostem české fotografie, které nejsou členy SČF, ale jejich význam a úloha v české fotografii jsou nepopiratelné. Titul však může být udělen jen fotografům za jejich tvorbu.

Podmínky ke stažení

Praha, 25. února 2019

Vyřizuje z pověření svazu

Ing. Jana Hnilicová
Email: janahnilic@volny.cz nebo janahnilic@videoculture.cz
Tel: 605 25 35 26