Akce SČFSoutěžeSoutěže SČF

Pravidla soutěže Mistr Svazu českých fotografů

Předsednictvo Svazu českých fotografů (SČF) stejně jako v minulých letech vyhlašuje

SOUTĚŽ O MISTRA SČF

Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové SČF, kteří jsou nejméně dva roky členy svazu a mají zaplaceny členské příspěvky za poslední dva roky.
Autor může do této soutěže přihlásit nejméně 10 a nejvíce 20 fotografií formátu min. 20×30 cm, případně odvozeniny tohoto formátu se zachováním delší strany. Stejnými snímky je možné soutěž obeslat jen v jednom ročníku.
Tematické zaměření soutěžních fotografií není určeno. Předpokládá se, že autor vybere a zašle ucelenou kolekci svých prací, která výstižně charakterizuje jeho současnou tvorbu.

Uzávěrka soutěže je 15. 9. každého roku.

Podepsané fotografie je nutné do tohoto termínu zaslat na adresu Milan Sedláček SČF, Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2.

Vítězný autor získá diplom o udělení titulu Mistr SČF ten, který rok a věcnou cenu ve formě autorské výstavy.
Dalších pět autorů, získává titul Kandidát Mistra SČF a obdrží diplom, potvrzující jejich umístění. Oceněné fotografie budou vystaveny.
Autor, který získá titul Mistr SČF nebo se dvakrát umístí mezi pěti vyhodnocenými autory, má právo po splnění dalších podmínek, požádat o udělení titulu Autor Svazu českých fotografů (ASČF).

Pokud se do soutěže přihlásí méně než deset účastníků, soutěž se nekoná.  

Soutěž bude hodnotit porota, v níž budou zastoupeni členové předsednictva a nezávislí fotografové.
Oceněné vystavené fotografie se stávají majetkem SČF.

Pravidla ke stažení
Přihláška ke stažení

Praha, 25. února 2019

Vyřizuje z pověření svazu

Ing. Jana Hnilicová
Email: janahnilic@volny.cz nebo janahnilic@videoculture.cz
Tel: 605 25 35 26