Galerie Nahoře: František Dvořák, Můj dialog se světem

František Dvořák
MŮJ DIALOG SE SVĚTEM

 • května – 15. července 2022
  Vernisáž výstavy se koná 24. května v 17 hodin.
  František Dvořák (5. 6. 1932 – 30. 7. 1986 České Budějovice) byl absolventem
  reálného gymnázia v Českých Budějovicích. Odborné fotografické školení absolvoval
  u profesora Jána Šmoka. Povoláním byl propagační grafik v Koh-i-nooru České
  Budějovice. Byl členem Svazu výtvarných umělců a českobudějovické fotografické
  skupiny FOTOS. V letech 1962 – 1986 získal za svou tvorbu řadu cen doma i
  v zahraničí. Věnoval se i žánrové fotografii (např. kniha České Budějovice zblízka,
  1965).
  Už koncem padesátých let minulého století začal hledat způsob, jak vyjádřit složitost
  všech věcí našeho světa a definovat skutečnost prostřednictvím osobních prožitků. A
  jak dosáhnout toho, aby vzniklé obrazy obsahovaly ono vzrušující napětí mezi
  skutečností a osobním pocitem z ní.
  Fotografie Františka Dvořáka jsou stejně reálné jako nereálné. Vyjadřují, kde se ocitl
  psychicky, pocitově i fyzicky. Vyprávějí o osamělosti, radosti, rozkoši i smutku. Holou
  skutečnost proměňují a obohacují o další dimenzi subjektivního hodnocení –
  záhadnost, přízračnost i neurčitost. Z potřeby vyrovnat se se životem, s jeho
  paradoxy, ironií, velikostí i nicotností, dospěl autor k novému fotografickému výrazu –
  k dialogu se skutečností prostřednictvím střetu citlivé lidské duše s chladným a
  necitlivým světem.
  Fotografické dílo Františka Dvořáka dodnes čeká na odborné zpracování. Mělo by
  být zařazeno tam, kam právem náleží, na čestné místo v dějinách československé
  fotografie.
  Bohuslava Maříková
 • Číst dále >

  Výstava Jak se žilo… v Clubu 3.břeh

  Vilém Kropp: Beze slov, 1969

  Obnovená výstava fotografií ze sbírky SČF s názvem Jak se žilo… rozšířená o s dobou spjaté portréty osobností je do 4. června 2022 k vidění v Clubu 3.břeh, Nitranská 13, Praha 2 – Vinohrady. Ukazuje, jak se žilo i jak se fotografovalo za socialismu. Úlohou fotografie bylo tehdy stejně jako v ostatních dobách podávat svědectví a je paradoxní, že i ty vysoce tendenční snímky se s odstupem doby jeví nejen jako komické, ale i jako kritické. A protože doba fandila například pracovní fotografii a nejrůznější komise hodnotily „angažovanost“ snímků, i účastníci amatérských soutěží a přehlídek se stejně jako další řada reportážních, sportovních i reklamních fotografů z té doby naučili pracovat s jinotaji a dvojím významovým plánem. Většinou ani nešlo o složité ideové konstrukce. Prostě se jim dařilo dostat do snímků rozporuplnou atmosféru doby, včetně vlastních postojů, pochybností a nejistot. Z dnešního hlediska se pak o celkové vyznění takových obrazů postaral časový odstup a další proměna fotografovaného. Věra Matějů Číst dále >

  Byli jsme ve Svitavách

  Po delší době jsme se v pátek 6. a v sobotu 7. května sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 42. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení výstavy ve Svitavách. Ocenění proběhlo v Ottendorferově domě a zahájení výstavy pak v Multifunkčním centru Fabrika. Další výstavy byly k vidění v místním gymnáziu, kde byla kolekce z Ratibořického mapového okruhu, v kině Vesmír fotografie Vladimíra Skalického a v Kavárně v parku fotografie Kateřiny Göttlichové. Do sálu kulturního střediska Fabrika se vrátila výstava „na šňůrách“. Kolekci slovenského AMFA 2021 tentokrát představila Mgr. Lenka Adamčáková velmi zdařilou videoprojekcí.
  Program letošních Svitav byl oproti minulosti změněn. Nejprve jsme se v pátek sešli na besedě s profesorem Jindřichem Štreitem. Velmi zdařilou prezentaci jeho díla sledovalo asi 50 posluchačů. Součástí večera bylo i občerstvení a vzájemné diskuse. V sobotu dopoledne byl čas na seminář o slovenském AMFU a prohlídku doprovodných výstav. Ve 13 hodin jsme se sešli, abychom byli přítomni předání ocenění vítězům soutěže. Předseda poroty předal ceny těm, které porota ocenila. Šlo o tyto fotografky a fotografy: Číst dále >