Podruhé Dvě tváře Prahy

Posted Posted in Informace, Nezařazené

Soutěže a výstavy v ulici Na Příkopě v Praze, o níž jsme nedávno referovali, se s úspěchem zúčastnil i člen výboru SČF fotograf Radoslav Pokovič. Jeho fotografie byla oceněna třetím místem v jedné z kategorií a vystavena ve venkovní expozici. Podívejte se na ni!

Radoslav Pokovič: Na Václavském náměstí

Zaplacené členské příspěvky za rok 2021

Posted Posted in Informace

Za letošní rok evidujeme k 13. 2. 2021 platbu u těchto členských čísel (číslo na legitimaci). Zkontrolujte, zda je tam i vaše platba. Protože spojujeme zaslání s členských známek s vyhodnocením loňského roku, chvilku nám to trvá.

1173, 1922, 2087, 2779, 3036, 3934, 4398, 5963, 6596, 7022, 7145, 7146, 7147, 9186, 9879, 10095, 10158, 11938, 12850, 12936, 13093, 13235, 13566, 13651, 13668, 13759, 14392, 14508, 14519, 14557, 15269, 16054, 16065, 16093, 16104, 16106, 16117, 16148, 16150, 16158, 16174, 16186, 16189, 16194, 16206, 16223, 16233, 16267, 16277, 16286, 16287, 16290, 16292, 16294, 16297, 16324, 16351, 16394, 16395, 16397, 16419, 16420, 16425, 16426, 16433, 16436, 16452, 16459, 16471, 16483, 16484, 16492, 16494, 16496, 16507, 16517, 16551, 16557, 16560, 16574, 16575, 16583, 16590, 16607, 16615, 16617, 16627, 16628, 16632, 16633, 16642, 16673, 16685, 16687, 16696, 16700, 16704, 16706, 16707, 16718, 16722, 16724, 16727, 16733, 16740, 16743, 16745, 16751, 16754, 16755, 16757, 16764, 16765, 16769, 16773, 16774, 16780, 16784, 16786, 16787, 16789, 16791, 16792, 16793, 16798, 16799, 16803, 16808, 16809, 16811, 16812, 16813, 16814, 16816, 16820, 16821, 16822, 16823, 16827, 16829, 16830, 16831, 16832, 16833, 16834, 16835, 16836, 16839 Číst dále >

Příkopy v roce 2020

Posted Posted in Informace, Nezařazené

V rámci 11.ročníku soutěže Dvě tváře Prahy obhájil předloňské vítězství v kategorii a  navíc v absolutním pořadí soutěže obsadil třetí místo člen SČF Vítězslav Říha. Účastnil se tak jedné z mála fotografických výstav ve veřejném prostoru, která se uskutečnila v říjnu 2020 v ulici Na Příkopě v Praze. Číst dále >

Zemřel shovívavý kritik z Lodhéřova

Posted Posted in Informace, Nezařazené

Před několika dny zemřel ve věku nedožitých 88 let let mnoholetý člen SČF , fotograf Antonín Špát. Fotografování mu bylo útočištěm i smyslem života. Jeho fotografie nabízejí pozoruhodné, ale nenásilné svědectví o historii nejen jihočeského Lodhéřova, kde žil, ale celkového dění u nás v uplynulých desetiletích. Jejich silnou zbraní je humor a jemná ironie. Shovívavým pochopením získaly jeho snímky svou trvalou hodnotu. Začleňují se do nejlepších tradic českého humoru, jenž je vždy trochu hořký a osvobozující zároveň. Antonín Špát se účastnil mnoha kolektivních výstav , měl i řadu individuálních osobních ( naposledy k 85. narozeninám v Muzeu fotografie a moderních obrazových medií v Jindřichově Hradci. Jeho celoživotní dílo shrnula monografie Nablízku je člověk vydaná v roce 2014. Je bohatě zastoupen ve Sbírce fotografií SČF, ve sbírce Moravské galerie v Brně a Muzea hlavního města Prahy. Jeho laskavý a optimistický přístup k životu bude všem chybět. Číst dále >

První část Národní soutěže amatérské fotografie 2021 je uzavřena.

Posted Posted in Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2021, Soutěže, Soutěže SČF, Výstavy, Výstavy SČF

Tak jak Propozice Národní soutěže amatérské fotografie ukládají, porota vyhodnotila fotografie poslané do předkola soutěže.

Třetí oko – autor Robin Frölich


Chci poděkovat mladým fotografům, že i za ztížených podmínek se nenechali odradit a soutěže  se zúčastnili.

K 15. lednu poslalo elektronicky do soutěže 132 mladých fotografů celkem 583 fotografií. Zatím co v kategorii A 02 se oproti loňskému roku sešlo více fotografií (387 oproti 347 v loňském roce), naopak v kategorii A 01 (kategorie pro nejmladší) se projevilo uzavření škol a kroužků a soutěžních fotografií bylo 196 oproti 324 v roce 2019. Číst dále >

Přihláška Praha fotografická 2021

Posted Posted in Informace, Praha fotografická 2021, Soutěže, Soutěže SČF, Výstavy, Výstavy SČF
Vítězní autoři soutěže Praha fotografická roku 2020

V letošním 25. jubilejním ročníku byly vyhlášeny tyto proměnlivé speciální kategorie: Praha dříve a nyní – srovnávací snímky k výročí soutěže ( jako výchozí lze použít fotografii zaslanou do soutěže v předchozích 25 letech a doplnit ji druhou fotografií znázorňující, jak stejný motiv vypadá v roce 2020 – 2021) a Dnešní Butovice – proměny, situace, pohledy a prvky typické pro tuto část Prahy, charakteristické pro její podobu a odlišující ji od ostatních částí. Ostatní kategorie zůstávají stejné: Krása Praha a její proměny, Lidé v Praze, Problémy Prahy, Kronika hlavního města. Uzávěrka: 28.únor 2021.
Do soutěže lze přihlásit fotografie, které vznikly od 1.2.2020 do 28.2.2021. Formulář přihlášky najdete zde. Číst dále >

Voda – zdroj života

Posted Posted in Akce SČF, Nezařazené

Téma členské výstavy SČF 2021, která se bude konat na podzim letošního roku na Jungmannově náměstí v Praze, je Voda – zdroj života. Výstava se bude opět konat formou salonu – každý přihlášený bude mít vystavenu alespoň jednu fotografii. Do uzávěrky 15.září 2021 jich lze k výběru poslat pět. Těšíme se na vaše snímky a věříme, že i na setkání s vámi. Číst dále >

Titul Autor SČF pro Alenu Vykulilovou

Posted Posted in Informace
Alena Vykulilová ze souboru Otužilci, 2018

Předsednictvo Svazu českých fotografů přijalo žádost paní Aleny Vykulilové o udělení titulu Autor Svazu českých fotografů. Vzhledem k tomu, že splnila všechny podmínky, žádost byla členy předsednictva schválena a titul udělen. Z důvodu koronavirové pandemie však nebylo možno fotografce toto ocenění předat v říjnu při zahájení Národní výstavy a soutěže amatérské fotografie ve Svitavách. Bude tak učiněno při jiném veřejném shromáždění či svazové akci, až to realita dovolí. Paní Aleně Vykulilové každopádně blahopřejeme. Číst dále >

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Posted Posted in Informace, Nezařazené
K.O.Hrubý: Vánoce

S blížícím koncem roku bychom Vám chtěli popřát požehnané a klidné svátky vánoční navzdory současné pandemii covidu-19. Věříme, že se Vám daří využít nezvyklé situace pro realizaci tvůrčích záměrů, eventuálně alespoň k uspořádání archivu. Přejeme všem i mnoho štěstí, zdraví a krásných fotografií v novém roce
Za výbor SČF Ph.Dr. Věra Matějů, předsedkyně Číst dále >

Zemřel Ivan Císař

Posted Posted in Informace

V závěru letošního listopadu nás navždy opustil mnoholetý člen Svazu českých fotografů. Ivan Císař se narodil roce 1933 v Praze, v posledních letech žil v Poříčí nad Sázavou. Neměl vyhraněný předmět tvorby. Fotografoval vše, co ho zaujalo. Vzhledem ke zhoršené pohyblivosti pracoval v poslední době především se svými archívními snímky, které digitálně upravoval. Byl do poslední chvíle aktivním fotoamatérem, zúčastňoval se regionálních i celorepublikových soutěží, vytvářel kroniku událostí Benešova a okolí svého bydliště. Byl držitelem nepřeberných ocenění doma i v zahraničí. Podílel se na řadě společných výstav, jeho práce jsou zveřejněny v českých i zahraničních katalozích. Má za sebou i více než desítku samostatných výstav. Za nejvýznamnější ocenění považoval úspěch při fotografické soutěži pořádané UNESCO v Tokiu. Bude nám všem chybět. Číst dále >