Úterý, 23 Říjen 2018
Solarizovaná Praha PDF Tisk

Vladimír Sirůček

Originální   obrazy   Prahy,   které   představuje  tato   výstava   velkého  milovníka a znalce našeho velkoměsta a jeho neúnavného, téměř osobního fotografa, vznikly pomocí tzv. Sabatierova efektu. Tento fotografický trikový proces byl  nazván podle nositele Nobelovy ceny, francouzského chemika a vědce Paula Sabatiera (1854-1941).

Celý článek...
 
OCENĚNÍ CELOŽIVOTNÍ PRÁCE PDF Tisk

Cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní přínos amatérské fotografii převzal letos z rukou ministra kultury  po Ladislavu Rosíkovi (2006), Františku Dostálovi (2008) profesor Ludvík Baran – dlouholetý pedagog, teoretik a historik fotografie.  Jako skvělý  vysokoškolský učitel stál u zrodu výuky fotografie na FAMU a ovlivnil svým přístupem řadu jejích studentů. Jeho nezapomenutelné přednášky a semináře u příležitosti fotografických soutěží a výstav daly mnohým amatérským autorům podnět k vážnému zamyšlení nad vlastní tvorbou, byly pro ně inspirací i neformální školou.

Celý článek...
 
Stejně jako Náchodská Prima sezona skončil i Junior SČF 2010. PDF Tisk

I druhá postupová soutěž pro mladé fotografy do 21 let skončila.

Porota ve složení PhDr. Věra Matějů – předsedkyně SČF

MVDr. Rudolf Němeček člen poroty Náchodská Prima sezona

Milan Sedláček – NIPOS-ARTAMA

hodnotila 12 dubna 2010 došlých 120 fotografií, které zaslalo 23 autorů.

Celý článek...
 
Další ročník Náchodské Prima sezony je za námi. PDF Tisk

I při XIII. Náchodské Prima sezoně se sešli mladí fotografové, aby se dozvěděli výsledky letošní soutěže, společně zhodnotili zaslané snímky a také si rozšířili své vědomosti o fotografii.

A věřte, že bylo co hodnotit. Vždyť letošní soutěže se zúčastnilo 85  středoškoláků a 7  kolektivů,  dohromady poslali 386 fotografií. Porota měla složitou práci, protože úroveň snímků,  jak po stránce námětů tak i technického zpracování,  byla rozhodně vyšší než v minulém ročníku. (Postřehy předsedkyně poroty PhDr. Věry Matějů jsou uvedeny v článku Prima Náchodská Prima sezona.)                                                     

Celý článek...
 
OHLÉDNUTÍ za 40 léty Národní soutěže. PDF Tisk
Každé výročí nám dává příležitost podívat se do minulosti a připomenout si, co dobrého jsme v minulosti udělali a co se nám až tak nepovedlo. Nejinak je to i u příležitosti 30. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie.
Sice letos máme 30. ročník, ale ve skutečnosti uplynulo 40 let od konání první soutěže a výstavy amatérské fotografie. Ta první se uskutečnila v roce 1970 v Brně. Abychom alespoň trochu pochopili, v jaké době to bylo, musíme se alespoň krátce vrátit do historie fotografického hnutí v našich zemích. Ne nebudu popisovat vznik prvního Klubu fotografů amatérů v Praze v roce 1889. Tato historie byla velmi dobře dokumentována loňskou výstavou v Národním archivu v Praze a bude vzpomenuta i v publikaci, kterou letos vydá NIPOS-ARTAMA. Důležité je, co se odehrálo v padesátých letech dvacátého století. V kontextu s politickou situací byly do té doby samostatné fotokluby prakticky zrušeny, jejich majetek převeden pod Revoluční odborové hnutí a v rámci toho pak, nejčastěji pod hlavičkou ROH některého velkého podniku, pokračovaly v činnosti. Metodickou činnost však už od roku 1951 převzal tehdejší Ústav pro kulturně výchovnou činnost (dnešní NIPOS-ARTAMA.)
Celý článek...
 
MISTR SVAZU ČESKÝCH FOTOGRAFŮ 2009 - jak to dopadlo? PDF Tisk
Soutěž o Mistra SČF je jednou z nejstarších soutěží pořádaných pro fotografy u nás. Její počátky spadají do 40. let minulého století, kdy ji pořádal tehdejší Svaz československých klubů fotografů amatérů, na jehož historii i koncepci navázal současný Svaz českých fotografů. Soutěž byla několikrát   obnovena: v 70. letech, v druhé polovině 90. let a konečně v roce 2007, kdy byla opět po odmlce vyhlášena v souvislosti s rozšířením činnosti svazu a otevřením vlastní výstavní síně – Galerie SČF v Kollárově ulici na Praze 8.
Celý článek...
 
Fotografie v Karlových Varech.... PDF Tisk

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE v Karlových Varech

Připravovanou akcí KPF KV je výstava „Motivy z Karlových Varů“, která  bude zahájena 22. května 2009 vernisáží v prostorách knihovny v Katrineholmu ve Švédsku. Výstava se může uskutečnit zásluhou rozsáhlé spolupráce mezi Katrineholmskou knihovnou, Karlovarskou krajskou knihovnou a Katrineholmským klubem řeči a kultury, a je součástí zajímavé mezinárodní kulturní výměny.

KPF v Karlových Varech urazil od svého vzniku  dne  21. září 2004 až  k této výstavě dlouhý kus cesty.

Celý článek...
 
Vážený a milí fotografové a fotografky, členové SČF PDF Tisk
Svaz českých fotografů se rozhodl v letošním roce uspořádat druhou velkou členskou výstavu. Tak jako v loňském roce, kdy šlo o českou krajinu, mají i letos všichni členové možnost se zúčastnit společné výstavy na téma Rodina, která se bude opět konat v měsíci dubnu 2010 v Praze, Galerie Ambit kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.
Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí12345DalšíKonec »

Strana 4 z 5