Neděle, 22 Říjen 2017
Střešovice workshop
1 Jan Hanuš sen. 219
2 Milan Sedláček 180