Středa, 16 Leden 2019
Hezké Vánoce a šťastný nový rok PDF Tisk Email

Rádi bychom Vám jménem Svazu českých fotografů popřáli požehnané, v dobré náladě a příjemné pohodě prožité vánoční svátky. Přejeme rovněž štěstí, zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů v novém roce. K tomu dobré světlo a množství podařených snímků.

S koncem roku připomínáme i nutnost prodloužit platnost svého členství ve svazu zaplacením členského příspěvku a rovněž připomínáme, co jsme společně prožili v uplynulém roce a co nás čeká v tom nastávajícím.

Těšíme se na vás a na vaše fotografie při jednotlivých akcích a prosíme aktualizujte své kontaktní údaje (email, telefon, pošta), abyste byli o všem včas informováni. Pokud jste tuto informaci neobdrželi poštou či emailem, váš kontakt není aktuální.

Jak provést platbu členského příspěvku. Členskou známku – samolepicí kupón 2017 do vašich legitimací, který potvrzuje platnost průkazu i vašeho členství, budeme tak jako v předchozím roce zasílat po obdržení vaší platby členského příspěvku, kterou co nejdříve proveďte na účet u ČSOB 194149590/ 0300 s tím, že variabilním symbolem je číslo na vaší legitimaci, tedy vaše členské číslo. Výše příspěvku zůstává stejná: 300 Kč, pro důchodce a studenty 200 Kč. Ti, jimž to finanční situace dovoluje, mohou příspěvek navýšit a přispět tak k rozšíření aktivit svazu. Prosíme také o kontrolu platby za předchozí rok. Pouze s platným průkazem se můžete zúčastnit členské výstavy a čerpat členské výhody, např. slevy v Centru FotoŠkoda či Ultralab a syn.

 

fmefnmojagmbegnd PF 2017_Fukal PF17_W1 PF17_W10 PF17_W11 PF17_W12 PF17_W13 PF17_W14 PF17_W15 PF17_W16 PF17_W17 PF17_W18 PF17_W19 PF17_W2 PF17_W20 PF17_W21 PF17_W22 PF17_W23 PF17_W24 PF17_W25 PF17_W26 PF17_W27 PF17_W28 PF17_W29 PF17_W3 PF17_W30 PF17_W31 PF17_W32 PF17_W33 PF17_W34 PF17_W35 PF17_W35 PF17_W36 PF17_W37 PF17_W38 PF17_W39 PF17_W4 PF17_W40 PF17_W41 PF17_W42 PF17_W43 PF17_W44 PF17_W45 PF17_W46 PF17_W47 PF17_W48 PF17_W49 PF17_W5 PF17_W50 PF17_W51 PF17_W52 PF17_W53 PF17_W54 PF17_W55 PF17_W6 PF17_W7 PF17_W8 PF17_W9 Pf2017_hanusjan w PF 357 WDSC0635

 

 Co zajímavého přinesl rok 2015? Začátek roku byl oslaven dvěma výstavami fotografií ohňostrojů z brněnské soutěže, na níž se svaz podílí, ve Smart Gallery v Praze. V květnu proběhla nejvýznamnější událost -  slavnostní 35. národní soutěž výstava a amatérské fotografie ve Svitavách, se všemi tradičními akcemi – obsáhlou prezentací oceněných a vybraných snímků v Městském muzeu, několika dalšími výstavami ve svitavské Fabrice, včetně expozice „na šnůrách“, setkáním fotoklubů s besedami. Součástí slavnostního vyhodnocení soutěže bylo i předání titulu Mistr SČF 2015 a diplomy Kandidátům Mistra 2015. Výstava soutěžních „mistrovských“ snímků proběhla v Galerii Safír Muzea Českého ráje v Turnově. Zde byla rovněž reprizována národní výstava, kterou bylo možné zhlédnout i v Plasích a v Liberci. V červnu se SČF podílel na uspořádání výstavy 19.ročníku soutěže Cena Praha fotografická pod záštitou primátorky hlavního města na Staroměstské radnici v Praze. Reprízou této výstavy byla také navázána spolupráce s galerií Café Kamzik, následníkem proslulé svazové galerie Kamzíkovka. K vydání publikace dospěl workshop Dnešní tvář Vinohrad a rozběhl se workshop Dnešní Letná a Bubny. Podzimní měsíce (říjen, listopad) patřily sedmé členské výstavě Děti v Ambitu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze, jíž se vedle několika desítek členů zúčastnili slovenští kolegové. Expozice zahrnula také výběr proslulých snímků na toto téma ze svazové sbírky. Jedinečnost této sbírky představuje i výstava Mezníky historie věnovaná období 2.světové války, která je dosud k vidění v Galerii Safír v Turnově.

 A na co se můžete těšit v  roce 2016? Vedle všech pravidelných každoročních akcí (36. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie Svitavy, jejíž digitální předkolo právě probíhá, jubilejní 20.ročník soutěže Cena Praha fotografická s uzávěrkou 29.února 2016, Mistr SČF 2016) se můžete začít připravovat na osmou členskou výstavu s tématem Živá příroda s uzávěrkou 15.září 2016. Připojit se můžete k pražských workshopům – pokračující Dnešní Letná a Bubny a na jaře nově Staré Město Pražské. Budeme pokračovat ve spolupráci se všemi výše uvedenými institucemi a usilovat o naplnění projektu Historie a současnost SČF podpořeného Ministerstvem kultury ČR a hlavním městem Prahou. Nadále udělovat ceny v soutěžích a záštity nad autorskými výstavami. Potěší vás řada zajímavých společných i samostatných výstav ve výše uvedených galeriích. Rozšíří se digitalizace sbírky fotografií a výběrové výstavy z ní. Rozšířit bychom chtěli regionální vzdělávací a výstavní akce. Přihlášky do soutěží, informace o akcích SČF a jeho členů budou nadále zveřejňovat tyto webové stránky, kde v nové verzi připravujeme i webovou prezentaci jednotlivých členů.

Doufáme tak jako každým rokem, že nejen přijmete naše pozvání na všechny akce, ale že i vy osobně přijdete s vlastními nápady a přiložíte ruku k dílu. Své náměty, připomínky i dotazy můžete realizovat telefonem, emailem i poštou.