Úterý, 15 Leden 2019
Soutěž o Mistra SČF PDF Tisk Email

Uzávěrka soutěže Mistr Svazu českých fotografů  je 28. srpna 2016. Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové SČF, kteří jsou členy svazu nejméně dva roky. Autor může do této soutěže přihlásit nejméně 10 a nejvíce 20 fotografií formátu min. 20x30 cm, případně odvozeniny tohoto formátu se zachováním delší strany. Snímky nesmí být starší 2 let. Stejnými snímky je možné soutěž obeslat jen v jednom ročníku.Tematické zaměření soutěžních fotografií není určeno. Předpokládá se, že autor vybere a zašle ucelenou kolekci svých prací, která výstižně charakterizuje jeho současnou tvorbu.

 

Autor vybraný porotou získá diplom o udělení titulu Mistr SČF 2015. Autoři, kteří se umístí v prvé desítce, získají titul Kandidát Mistra SČF 2015 a obdrží diplom potvrzující jejich umístění. Oceněné fotografie budou vystaveny. Autor, který se dvakrát umístí v desítce nejlepších autorů, má právo po splnění dalších podmínek, požádat o udělení titulu Autor Svazu českých fotografů (ASČF).

Podmínkou účasti v soutěži je platné členství ve Svazu českých fotografů (platba příspěvků za poslední dva roky). Fotografie zasílejte nebo doručte na novou adresu svazu: SČF, z.s., Nipos Artama, Fügnerovo nám.5, P.O.Box 12, 120 21 Praha 2.

Číslo účtu pro zapomenutou platbu příspěvků 194149590/0300, kdy variabilním symbolem je číslo členské legitimace. Výše příspěvku je pro ekonomicky aktivní 300 Kč za rok, pro důchodce a studenty 200 Kč.