Sobota, 17 Listopad 2018
V Ružomberku podepsáno společné memorandum čtyř národních fotografických svazů PDF Tisk Email

U příležitosti poroty 41. soutěže umělecké fotografie členů  Zvazu slovenských fotografov se v Ružomberku  11. června 2016 sešli zástupci čtyř národních fotografických organizací. Hostující ZSF zastupoval jeho předseda Lubomír Schmida, Svaz českých fotografů předsedkyně Věra Matějů, Svaz maďarských fotoklubů předseda Imre Horvath a Svaz polských uměleckých fotografů Kazimír Gajewski. Při slavnostním setkání bylo podepsáno společné Memorandum o vzájemné spolupráci  mezi jednotlivými organizacemi ze Slovenska,  Polska, Maďarska a České republiky.

 

 

SSF_porota1 SSF_porota10 SSF_porota2 SSF_porota3 SSF_porota4 SSF_porota5 SSF_porota6 SSF_porota7 SSF_porota8 SSF_porota9

Memorandum o vzájomnej spolupráci s národnými fotografickými organizáciami Poľska, Maďarska a Českej republiky.

Uvedené organizácie sa dohodli na spoločnej vzájomnej spolupráci v oblasti kultúrno-spoločenských a umeleckých aktivít v uvedenom rozsahu:

 - Individuálne a spoločné výstavy v jednotlivých účastníckych krajinách.

 - spolupráca v usporiadaní fotografických a grafických súťaží a prehliadok z medzinárodnými porotami.

 - organizovanie umeleckého a teoretického vzdelávania v oblasti fotografie a grafiky ( semináre, prednášky, kurzy, workshopy a plenéry).

 Uvedené aktivity sú určené pre deti, mládež, dospelých a zvláštna pozornosť bude venovaná handicapovaným, nezvýhodnený občanom  a národnostným menšinám a seniorom .

 - spoločne budú usporiadané kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy

 - k naplneniu týchto cieľov budú využívané odborné kapacity všetkých zúčastnených inštitúcií.

 Memorandum je výsledkom vzájomnej dohody vyplývajúce z dlhodobej spolupráce v oblasti

medzinárodných kultúrnych a umeleckých vzťahov.

 

V Ružomberku 11.06.2016