Sobota, 17 Listopad 2018
Svitavy 14. a 15. května opět městem fotografie. PDF Tisk Email

36. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách,  Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie bude mít vrchol ve Svitavách v sobotu 14. května 2016. Tady se uskuteční vyhlášení výsledků a zahájení výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 36. národní soutěže amatérské fotografie 2016.

Uzávěrka letošního ročníku byla 14. března 2016 a porota pod vedením známého fotografa  a pedagoga doc. Josefa Ptáčka se sešla 13. dubna ve Svitavách, aby zhodnotila fotografie zaslané do letošního ročníku. V letošním ročníku se opět soutěžilo ve třech kategoriích, z nichž dvě „přímá fotografie“ a“ manipulovaná fotografie (fikce)“byly rozděleny podle věku (do 21 let a bez rozdílu věku).

Ze zaslaných 736 snímků od 107 autorů a 11 kolektivů porota ocenila 12 autorů a dva kolektivy. Dalších devět autorů obdrží ceny od spolupořadatelů. Na výstavu byly vybrány fotografie 40 autorů a čtyř kolektivů.(Seznam v příloze)

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční na slavnostním zahájení v sále Kulturního centra FABRIKA ve Svitavách ( Wolkerova Alej 18) v sobotu 14. 5. 2016 v 10.30 hodin. Součástí  zahájení bude i předání Ceny ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit panu Jiřímu Bartošovi.

Vlastní výstava se uskuteční ve všech podlažích Kulturního centra, doprovodné výstavy pak v kině Vesmír a třech kavárnách ve městě. 

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn o další aktivity jako na příklad fotografický workshop „Svitavy v sobotu“, večerní hodnocení fotografií, setkáním členů fotoklubů a v neděli 15. 5. Pak několika semináři a praktickým workshopem „Struktáže“.

Posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí  a následné výstavy (nejen ve Svitavách, ale také v Liberci, Plasech, a na Slovensku) mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

Proto opravdu stojí za to účastnit se a v sobotu 14. 5. do Svitav přijet.

Akce se koná pod záštitou Ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana a České komise pro UNESCO, připojuje se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. 

Více na http://www.fotonarodni.cz/ www.scf.cz  www.nipos-mk.cz

 

Seznam vystavujících:

Jednotlivci:

Anděl Jan

Bartovičová Eva

Beneš Jindřich

Bubílek Bohumil

Cvrkal Jiří

Duchatschová Adéla

Durdík Jiří

Göttlichová Kateřina

Hácová Bohuše

Hladík Tomáš

Hladíková Eliška

Kočí Jiří

Kolínský Jiří

Kratěnová Julie

Kurková Taťána

Maixnerová Michaela

Mandić Klementina

Mareš Jaroslav

Novotný František

Odvářka Stanislav

Petráš Jaroslav

Petrů Eliška

Petříček Otakar

Rafajová Eliška

Romanová Milada

Roštlapilová Barbora

Skřivanová Alice

Snoha Pavel

Sotona Josef

Soukeník Petr

Stanovská Eva

Svobodová Dominika

Synáč Jan

Šaňáková Lucie

Šedivý Pavel

Šimková Dagmar

Vážná Jana

Vlčková Hana

Vykulilová Alena

Zahornacký Ján

 

Fotokluby:

FK Alfa Pardubice

FK FoPa Pardubice

FK SŠ Brno FM3

Klub přátel fotografie Karlovy Vary