Sobota, 17 Listopad 2018
Přihláška Mistr SČF PDF Tisk Email

Předsednictvo Svazu českých fotografů stejně jako v minulosti vyhlašuje pro rok 2017
SOUTĚŽ O MISTRA SVAZU ČESKÝCH FOTOGRAFŮ.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové SČF, kteří jsou nejméně dva roky členy svazu (mají zaplaceny členské příspěvky za poslední dva roky).

Autor může do této soutěže přihlásit nejméně 10 a nejvíce 20 fotografií formátu min. 20x30 cm, případně odvozeniny tohoto formátu se zachováním delší strany. Stejnými snímky je možné soutěž obeslat jen v jednom ročníku. 

Tematické zaměření soutěžních fotografií není určeno. Předpokládá se, že autor vybere a zašle ucelenou kolekci svých prací, která výstižně charakterizuje jeho současnou tvorbu.   

Podepsané fotografie je nutné zaslat na adresu Milan Sedláček NIPOS ARTAMA, Fügnerovo náměstí 5, P.O.Box 12, 120 21 Praha 2.
Uzávěrka soutěže je 28. srpna 2017.

Vítězný autor získá diplom o udělení titulu Mistr SČF 2017 a věcnou cenu ve formě autorské výstavy.

Autoři, kteří se umístí v prvé desítce, získávají titul Kandidát Mistra SČF a obdrží diplom potvrzující jejich umístění.
Oceněné fotografie budou vystaveny.
Autor, který se dvakrát umístí v desítce nejlepších autorů, má právo po splnění dalších podmínek, požádat o udělení titulu Autor Svazu českých fotografů (ASČF).
Soutěž bude hodnotit porota, v níž budou zastoupeni členové předsednictva a nezávislí fotografové.
Oceněné vystavené fotografie se stávají majetkem SČF.

Praha dne 4. 2. 2017
Za předsednictvo SČF

Milan Sedláček - místopředseda